Första sidan / Tjänster / Sexualterapi

Sexualterapi

chevron-right chevron-left

Sexuella störningar kan oavsett om de är tillfälliga, långvariga eller orsakade av trauma påverka sexlivet och göra att man känner missnöje med sig själv eller sin partner. Sexualitet kan vara ett känsligt och svårt ämne, och därför också mycket känsligt för störningar och problem.

Sexualterapi är ett konfidentiellt sätt att få stöd och handledning. Man kan besöka terapeuten ensam eller tillsammans med sin partner.

Sexualterapeuten kan hjälpa människor i alla åldrar att hitta svar på frågor om sin sexualitet, lösa relationsproblem eller bearbeta tankar förknippade med sexualitet. På mottagningen kartlägger man kundens livssituation, relation, problemen i sexlivet som de upplevs av kunden och partnern samt parets styrkor.

Boka tid genom att ringa 010 235 35 35 eller via vår bokningssida på internet. Det går bra att komma till mottagningen utan remiss.

Sexualterapeuten kan vara till hjälp med exempelvis följande problem:

  • olust eller obehag för sex, avsaknad av sexuell njutning
  • problem med att acceptera sin kropp
  • känslor av skam, skyldighet eller otillräcklighet i anslutning till sexualitet
  • svårigheter att inleda och upprätthålla sexuella och känslomässiga förhållanden
  • förhållanden och otrohet
  • osäkerhet kring sin sexuella identitet och könsidentitet
  • frågor om sexuella funktioner (t.ex. problem med lust, erektion, utlösning, orgasm eller smärta vid samlag)
  • frågor förknippade med sjukdomar och skador
  • frågor kring sexuella preferenser

Hur lång terapiprocessen är varierar från person till person, vanligen från fem till tjugo träffar. Ibland kan terapiprocessen ta 1–2 år. Vanligen träffar man sexualterapeuten en gång i veckan. Ett individuellt möte tar 60 minuter, ett möte med par 90 minuter.

Sexualterapi innebär inte sexuell beröring mellan klient och terapeut och man har inte sex på mottagningen.

Specialister

Kirsi Forss

sexualterapeut