Första sidan / Tjänster / Psykologer

Psykologerna erbjuder stöd i olika livssituationer

Sairaala-NEO-psykologin-vastaanotto

Psykologer är experter på mänskligt beteende, tankar och känslor som kan ge stöd i en mängd olika livssituationer.

Alla går igenom perioder i sitt liv där vardagen blir en utmaning. Det kan till exempel handla om stress på jobbet, att man själv eller en anhörig blir sjuk, kronisk smärta, familjekriser eller att man förlorar någon närstående.

Psykologer kan även erbjuda hjälp även om man inte har några större problem i livet, utan bara vill förändra sig eller utvecklas på något sätt, till exempel bli bättre på att hantera stress.

På psykologmottagningen kartlägger man först klientens situation och planerar därefter tillsammans vilken typ av stöd som gör mest nytta. Ibland kan bara några diskussioner med en specialist vara nog för att hitta en lösning på sin situation, samla krafter för att orka eller hitta sätt att klara sig.

Boka en tid till psykologmottagning genom att ringa 010 235 35 35 eller via vår bokningssida på internet.

Du behöver ingen remiss för att komma till psykologmottagningen.

Psykofysisk terapi

En psykolog ser på människans situation som en helhet och tar hänsyn till såväl psykiska som fysiska symtom, men också patientens livssituation i allmänhet. Målet är bättre självinsikt och att tillsammans hitta olika sätt att främja hälsan.

Fysiska symtom påverkar ofta även det psykiska välbefinnandet. Å andra sidan kan psykisk belastning komma till uttryck som fysiska symtom. Vanliga symtom är till exempel en ojämn andning som man med tiden blivit så van vid att man inte ens märker de kroniska andningsbesvären.

Psykofysisk terapi handlar om att undersöka tankar och känslolivet och att behandla symtomen med till exempel andnings-, avslappnings- och mindfulnessövningar. Nyckeln till förändring kommer ofta från en kombination av olika behandlingsformer anpassade efter patientens individuella behov.

Stress påverkar hela kroppen

Stress är en del av livet och som ett tillfälligt fenomen kan stress hjälpa kroppen att klara utmaningar. Det moderna livet lockar oss till att ständigt vara aktiva och skynda oss samt utsätter oss för överstimulering. Om kroppen inte får tillräckligt med tid att återhämta sig från påfrestningarna kan det leda till kronisk stress.

Tecken på kronisk stress är till exempel:

  • sömnproblem
  • muskelspänningar
  • problem med matsmältningen
  • minnes- och koncentrationssvårigheter
  • hjärtklappning
  • bettproblem
  • trötthet
  • olika typer av smärta och värk
  • nedsatt motståndskraft

Ibland kan utmaningarna i livet bli så stora att krafterna inte räcker till. När man söker metoder för stresshantering försöker man dels förändra olika problematiska tankesätt och belastande faktorer, men även olika kroppsliga övningar kan vara till hjälp.

För långvarigt sjuka människor kan stress och nedstämdhet göra det ännu svårare att orka med sjukdomen. Långvarig stress orsakar till exempel hormonella förändringar i kroppen och förändringar i det autonoma nervsystemet, som kan göra det svårare att bli frisk efter en sjukdom. Att lära sig olika stresshanteringsmetoder kan höja livskvaliteten, även om själva sjukdomen inte går att bota.

Psykologhjälp mot kronisk smärta

Smärta är en fysisk sensation. Men hur vi reagerar på smärtan beror på till exempel vårt sätt att uppfatta den och vilka metoder vi har för att hantera den.

Smärtförnimmelsen uppkommer i hjärnan. På grund av olika mekanismer kan känslan av smärta bli kraftigare utan att man kan rå för det. Rädsla för smärta och smärtorsakad stress kan utlösa många reaktioner i kroppen som ytterligare förvärrar smärtproblemet.

Vid kronisk smärta kan till exempel funktionen hos nervbanorna som lindrar smärtan vara nedsatt, och patienten kan göra situationen värre för sig oavsiktligt genom att andras för snabbt eller spänna musklerna.

Olika faktorer kring hur man förhåller sig till smärtan kan vara av avgörande betydelse när det gäller att lära sig leva med den och hur smärtan påverkar livskvaliteten. Det är möjligt att lära sig att aktivt agera på sätt som lindrar smärtan eller motverkar att situationen förvärras.

Att bli medveten om olika tankar och föreställningar som gör smärtproblemet värre och lära sig rätt avslappnings- och mindfulnessövningar kan hjälpa till med att hantera smärtan. Olika övningar för att styra sitt medvetande och hitta rätt sätt att andas har till exempel gett goda resultat i behandlingen av kronisk smärta. Kronisk smärta är en oerhört tung situation, där psykologiskt stöd kan hjälpa patienten att orka och må bättre.

Kronisk smärta

Psykologisk viktnedgång

Varför smyger sig kilona alltid tillbaka efter att man har gått ner i vikt? Varför är det så svårt att följa alla goda råd även om man vet allt om hälsosam kost och kalorier? Hur blir man av med skuldkänslor efter att man ätit något onyttigt?

Den största delen av alla beslut som har att göra med ätandet är automatiska, omedvetna och styrda av olika vanor, känslor eller felaktiga tankemodeller. Hjärnan lurar oss att äta mer än vi behöver.
Det finns ett stort antal faktorer bakom övervikt från sömnbrist till komplicerade hormonella faktorer. Därför är ”ät mindre och motionera mer” inte en tillräcklig lösning för många som kämpar med viktproblem.

Psykologisk viktnedgång gör dig mer medveten om ditt eget beteende kring ätandet och olika skadliga tankesätt och känslor.

Lösningen kan vara att arbeta med små konkreta förändringar. Medvetet ätande handlar till exempel om att lära sig förstå kroppens hunger- och mättnadssignaler bättre och undvika att omedvetet äta för mycket. Psykologisk viktnedgång kan även vara till nytta om man är normalviktig men drabbas av alltför kritiska attityder kring ätande eller tröstätande.

Alla som är intresserade kan boka tid på psykologmottagningen genom att ringa 010 235 35 35 eller gå med i en av grupperna på NEOs Viktklinik.

NEO Viktklinik

Specialister

Taija Wilenius

psykolog