Första sidan / Tjänster / Njursjukdomar

Njursvikt kan ha många olika orsaker

NEO_Munuaistaudit


I Finland finns uppskattningsvis drygt 25 000 människor som lider av svår eller medelsvår njursvikt. Kronisk njursvikt kan ha en mängd olika orsaker.

Vanliga orsaker är diabetes, obehandlat högt blodtryck, åderförkalkning, genetiska njursjukdomar eller njurinflammationer. Även personer med svår övervikt tillhör riskgruppen.

Medfödda störningar i urinvägarna kan leda till njursvikt, liksom långvariga förträngningar i urinvägarna. En vanlig orsak till njursvikt bland män är till exempel obstruktioner orsakade av en förstorad prostata.

Boka en tid snabbt och enkelt via vår bokningssida på nätet eller ring 010 235 35 35.

Akut njursvikt

Akut njursvikt kan orsakas av exempelvis sorkfeber, förgiftning och uttorkning hos äldre människor eller inträffa efter större kirurgiska ingrepp. Akut njursvikt kräver sjukhusvård och kan vanligen botas med rätt behandling.

Symtom av njursvikt

Njursvikt är ofta symtomfritt eller också är symtomen lindriga, särskilt om sjukdomen utvecklas långsamt. Njursjukdomar upptäcks ofta slumpmässigt, till exempel om man konstaterar protein eller röda blodkroppar i urinen vid företagshälsovårdens kontroller. Förhöjda kreatininvärden i urinprov kan ofta vara tecken på en njursjukdom.

Läkemedel mot njursvikt

Sjukdomsförloppet vid njursvikt kan hejdas med kostrestriktioner och läkemedel. Patienten spelar själv en viktig roll. Ju tidigare man börjar behandlingen för att skydda njurarna, desto bättre. Vid behandling av njursvikt behövs vanligen vätskedrivande medel, läkemedel mot högt blodtryck och anemi samt läkemedel som upprätthåller kalcium-fosforbalansen. Vissa njursjukdomar kan behandlas med specifika läkemedel för att rädda njurarna, förutsatt att behandlingen inleds i tid.

Dialys och njurtransplantation

Svår njursvikt behandlas med dialys eller njurtransplantation. Dialysvården ersätter delvis njurarnas naturliga funktion. Njurtransplantation betyder att en person vars egna njurar inte fungerar får en ny njure inopererad. Ungefär 180 njurtransplantationer görs i Finland varje år. Efter njurtransplantationen slipper patienten gå på dialys och får möjlighet till ett fullgott och normalt liv.