Första sidan / Tjänster / Näringsterapi

NEOs näringsterapeuter hjälper dig att hitta sunda levnadsvanor

chevron-right chevron-left

NEOs näringsterapeut ger stöd och råd om näring, kost och levnadsvanor.

Boka en tid hos näringsterapeuten på 010 235 3535 eller via vår bokningssida på internet. Du behöver ingen remiss för att besöka näringsterapeuten.

Under besöket kartlägger terapeuten din näringsstatus, vilka faktorer som påverkar den samt eventuella problem. Du får även råd om vilka födoämnen din kost borde innehålla och en individuell näringsplan.
Före besöket kan du fylla i en kostdagbok om dina matvanor. Öppna och skriv ut kostdagboken här.

Målet är rätt näring

Målet med näringsterapi är att uppnå och upprätthålla en god näringsstatus och att behandla sjukdomar eller lindra deras symtom med rätt näring.

NEOs näringsterapeut är specialiserad på:

  • viktkontroll
  • tarmsjukdomar
  • hjärt- och kärlsjukdomar
  • barns uppväxt och utveckling, barnallergier
  • ätstörningar
  • idrottsnäring
  • diabetes
  • vegetariska dieter

NEO Viktklinik

Specialister

Saara Karjalainen

näringsterapeut