Första sidan / Tjänster / Lungsjukdomar

Hjälp mot lungsjukdomar från NEO

chevron-right chevron-left

Lungläkaren undersöker och behandlar allergiska sjukdomar i andningsorganen och lungsjukdomar.

NEOs specialläkare inom lungmedicin är Maritta Kilpeläinen och Riika Liukkonen. NEOs lungläkarna deltar även i vårt multidisciplinära allergi- och astmateam Allergi NEO.

De vanligaste symtomen och besvären bland patienter som kommer till våra lungläkare är hosta, pipande andning och andnöd som gör att man misstänker astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Lungläkarna behandlar astma och snuva som ofta uppträder i samband med astma samt inleder immunterapi för att behandla svår pollen- eller djurallergi. Vi undersöker och behandlar även lunginfektioner.

Du kan boka tid per telefon på 010 235 3535 eller via vår bokningssida på internet.

Allergi NEO

Specialister

Maritta Kilpeläinen

lungläkare, allergolog

Riika Liukkonen

lungläkare, allergolog