Första sidan / Tjänster / Laboratorium / Laboratorieundersökningar

Undersökningar utan remiss

NEO_Laboratorio-tilat

Till vissa laboratorieundersökningar kan man komma utan remiss, men då får man ingen ersättning av FPA.

DNA-test för laktosintolerans

Magont, svullnad och gasbesvär kan bero på laktosintolerans, det vill säga en störning i upptagningen av laktos. Du kan testas för laktosintolerans med ett blodprov. Resultatet tar 3–4 dagar. Du behöver inte fasta eller på annat sätt förbereda dig för provtagningen.

Celiakitest

Celiaki är en sjukdom som gör att gluten som finns i spannmålsprodukter orsakar skador på tunntarmens slemhinna. Vanliga celiakisymtom är olika magbesvär. Ett blodprov kan hjälpa till att avgöra om eventuella ytterligare undersökningar behövs, till exempel koloskopi. Resultatet tar en vecka. Du behöver inte fasta eller på annat sätt förbereda dig för provtagningen.

D-vitamin

Det är möjligt att testa om du lider av d-vitaminbrist genom att kontrollera halten av vitaminet D-25 med ett blodprov. Resultatet tar 1-2 dagar. Du behöver inte fasta eller på annat sätt förbereda dig för provtagningen.

Kolesteroltester

Förhöjda kolesterolvärden ökar risken för kranskärlssjukdomar. De viktigaste kolesteroltesten är totalkolesterol, nyttigt HDL-kolesterol, skadligt LDL-kolesterol samt triglycerider. Dessa tester ger en bra helhetsbild av fettomsättningen. Före provtagningen får du inte äta under natten och morgonen. Drick inte alkohol 2–3 dagar före provtagningen. Resultatet tar 1-2 dagar.

Glukos

Förhöjda blodsockervärden kan vara ett tecken på diabetes och kräver ytterligare undersökningar. Före blodsockermätningen ska du fasta i 12 timmar. Resultatet tar 1–2 dagar.

Levervärden

Om levern är överbelastad kommer värdena för leverenzymerna ALAT och GT att vara förhöjda. Orsaker till förhöjda levervärden kan till exempel vara olika läkemedel eller överkonsumtion av alkohol. Resultatet tar 1–2 dagar. Du behöver inte fasta eller på annat sätt förbereda dig för provtagningen.

Kontinuerlig blodsockermätning

Sockerbalansen över de senaste månaderna kan undersökas genom en kontinuerlig blodsockermätning. Tydligt förhöjda värden är ett tecken på diabetes. Resultatet tar 1–2 dagar. Du behöver inte fasta eller på annat sätt förbereda dig för provtagningen.

Klamydia och gonorré

Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Finland. Klamydia och gonorré kan vara helt symtomfria. Om du misstänker att du kan ha blivit smittad ska du alltid gå och testa dig. Testet upprepas efter fyra veckors behandling. Om testet är positivt kräver sjukdomen alltid läkarvård och att du informerar alla dina sexpartner om smittan. För provet behövs urin som varit i urinblåsan minst två timmar. Resultatet tar 2-3 dagar.

Svampodling

Fotsvamp är ett vanligt besvär med symtom som klåda och sprucken hud. Fotsvamp kan smitta till exempel i omklädningsrum och duschar eller via skor. Diagnosen görs genom att skrapa bort lite fjällande hud eller ta bitar av infekterade naglar för en odling. Provet tas först sex veckor efter behandling med lack eller sex månader efter behandling med invärtes läkemedel. Resultatet tar ungefär 4–6 veckor.

Blodprov

”Den lilla blodbilden” (PVK, perusverenkuva) ger en översikt över blodkropps- och hemoglobinvärdena. Undersökningen mäter halten av hemoglobin, röda och vita blodkroppar samt blodplättar. Du får resultaten samma dag. Du behöver inte fasta eller på annat sätt förbereda dig för provtagningen.

HIV-test

HIV (humant immunbristvirus) är ett virus som förstör immunsystemet. Viruset leder till en permanent infektion som kräver vård. Smittan kan endast konstateras genom HIV-test tidigast tre månader efter det eventuella smittotillfället för att garantera ett pålitligt resultat. Ett negativt testresultat innebär att den testade personen inte är smittad. Om testresultatet är positivt tar man ett venöst blodprov för att bekräfta resultatet. Det är möjligt att testas anonymt. Du behöver inte fasta eller på annat sätt förbereda dig för provtagningen. Resultatet tar 1–2 dagar.

Snabba test medan du väntar

Graviditetstest

Moderkakan hos gravida kvinnor bildar ett hormon, hCG, som utsöndras i urinen via serum. Graviditet kan konstateras genom att påvisa högre hCG-värden i urinen. Resultatet kan vara positivt redan 4–5 dagar före utebliven mens. Urinens hCG-halt ökar snabbt allteftersom graviditeten framskrider. Vi rekommenderar att du använder morgonurin som samlats över natten om du tar testet direkt efter att mensen uteblivit. Detta ger det pålitligaste resultatet. Om din mens redan är flera dagar försenad kan du ta testet vilken tid på dygnet som helst. Positivt resultat betyder att du är gravid. Resultatet visar positivt även vid utomkvedshavandeskap. För provet behövs morgonurin. Du får resultatet innan du åker hem.

Influensatest

Om man misstänker influensa kan man göra ett influensatest för att identifiera infektioner orsakade av influensavirus A och B. Testet gör ingen skillnad mellan olika undertyper a A-viruset (H3N2- eller H1N1pdm09 dvs. s.k. svininfluensa). Om testet visar positivt för influensa A- eller B-antigen innebär det en virusinfektion. Provet tas med provtagningspinne från längre in i näsborren eller från nässvalgrummet. Du behöver inte förbereda dig på något sätt. Du får resultatet innan du åker hem.

CRP-prov

CRP är ett protein som produceras av levercellerna, vars koncentration i blodet ökar i samband med infektioner och vävnadsskador. CRP-värdet börjar öka redan inom 6–12 timmar efter att en infektion uppkommit och det är därför ett bra sätt att konstatera akuta infektioner. CRP ökar även i samband med vävnadsskador. Testet kan göras när som helst. I snabbtestet tar man ett blodprov från fingerspetsen och resultatet kommer medan du väntar.

Streptokock-antigentest

Halsont kan ofta bero på angina, det vill säga halsfluss, som orsakas av betahemolytiska grupp A-streptokocker. Ett antigentest kan göras för att snabbt konstatera en betahemolytisk streptokock A-infektion. Provet tas från svalget och tonsillerna med bomullspinne. Resultatet tar mindre än en halvtimme, ofta mindre än en kvart. Om testet är negativt kan man också göra en svalgodling för att bekräfta resultatet.