Första sidan / Tjänster / Kronisk smärta

Kronisk eller långvarig smärta

Smärtan anses kronisk om den varar längre än tre månader eller längre än den tid det normalt tar för vävnadsskador att återhämta sig.

Upp till en miljon finländare uppskattas lida av någon form av daglig smärta. Nästan var tredje smärtsjukdom har en invalidiserande effekt. Cirka en procent av finländarna lider av neuropatisk smärta.

Om långvarig smärta stör ditt liv, kontakta Sjukhus NEO och boka en tid hos en smärtläkare eller psykolog.

Olika typer av kronisk smärta

Kronisk smärta kan delas in i fyra olika grupper enligt mekanismen och orsaken bakom smärtan:

  • smärta på grund av en vävnadsskada, det vill säga nociceptiv smärta
  • nervsmärta, det vill säga neuropatisk smärta
  • smärta av okänd orsak, det vill säga idiopatisk smärta
  • psykisk smärta, det vill säga psykogen smärta

Undersökning av orsaken till den kroniska smärtan

För att kunna planera och genomföra behandlingen är det viktigt att känna till vilken mekanism som orsakar smärtan. Det kan krävas att flera läkare och sakkunniga samarbetar för att utreda orsaken bakom smärtan. Ett lyckat slutresultat kräver ofta tålamod.

För patienten är situationen besvärlig om man inte snabbt lyckas identifiera orsaken bakom den kroniska smärtan. Enligt undersökningar anser 33 procent av patienter att lindring av smärtan är ett nöjaktigt vårdresultat och 50 procent att det är ett gott resultat.

Behandling av kronisk smärta

Det är inte alltid lätt att behandla långvarig smärta, och patienten blir långt ifrån alltid fullständigt smärtfri. Erfarenhet och undersökningar visar att smärtbehandling ofta kräver flera olika behandlingsformer. Vanligtvis är en välplanerad läkemedelsbehandling en del av pusslet.

Läkemedelsbehandling av kronisk smärta

Det finns inget enskilt läkemedel för behandling av smärta. Det bästa slutresultatet åstadkoms vanligtvis genom en individuellt utvald läkemedelskombination. Läkemedelsbehandlingen kan omfatta bland annat anti-inflammatoriska medel, paracetamol, morfinbesläktade läkemedel samt läkemedel mot depression och epilepsi. I specialfall kan även bedövning ingå i behandlingen.

Psykologhjälp mot kronisk smärta

Hjälp kan också fås på psykologmottagningen. Olika faktorer kring hur du förhåller dig till smärtan kan vara av avgörande betydelse när det gäller att lära sig leva med den och hur smärtan påverkar din livskvalitet. Det är möjligt att lära sig att aktivt agera på sätt som lindrar smärtan eller motverkar att läget förvärras.

Boka en tid snabbt och enkelt via vår bokningssida på nätet eller ring 010 235 35 35.

Specialister

Pasi Muittari

anestesiolog, specialkompetens i smärtbehandling