Första sidan / Tjänster / Allmänläkare

NEOs erfarna allmänläkare hjälper dig varje dag!

chevron-right chevron-left

Läkarna på NEOs allmänläkarmottagning är erfarna allmänläkare och specialister. På allmänläkarmottagningen utför vi hälsokontroller, tar hand om både akuta och mindre brådskande besvär och olika mindre ingrepp.

Inom allmänmedicin fokuserar man på patientens hälsa som helhet oberoende av ålder eller kön. Du kan alltid vända dig till våra allmänläkare om du har frågor kring din egen eller dina närmastes hälsa.

Allmänläkarens huvudsakliga kompetensområde är olika vanliga sjukdomar, till exempel högt blodtryck, astma eller diabetes. Allmänläkarna behandlar även akuta sjukdomar, till exempel olika infektioner, mindre olycksfall, smärta (bl.a. ryggsmärta), eksem, svindel och problem med hjärtat.

Fördelarna med en bra allmänläkarrelation märks bäst vid långa, genomtänkta vårdrelationer. Om du vill kan vi utse en egenläkare åt dig som du alltid kan kontakta när du har frågor om din hälsa.

Hos oss finns alltid en allmänläkare på plats, 365 dagar om året. Boka en tid snabbt och enkelt via vår bokningssida på nätet eller ring 010 235 35 35.

Allmänläkaren tar hand om mindre ingrepp

Våra allmänläkare utför även mindre ingrepp som att ta bort födelsemärken, naglar och skräp i ögat samt att sy sår. Dessutom utför allmänläkarna hälsokontroller och utfärdar intyg (till exempel intyg som krävs för körkort, försäkringar och läroanstalter samt sjömansintyg).

En erfaren allmänläkare kan även identifiera mer sällsynta sjukdomar och skador som kräver specialkompetens och hänvisa patienten till en specialist på området.

Hälsokontroller

NEOs hälsokontroller inkluderar besök hos en allmänläkare och laboratorieprover. Förutom den generella kontrollen kan du välja en hälsokontroll anpassad efter kön som inkluderar mer ingående laboratorietester och undersökningar.

Hälsokontroller

Specialister

André Heikius

allmänläkare

Suvi Heikkilä

allmänläkare

Essi Kainonen

allmänläkare

Heli Kaituri

allmänläkare

Outi Koivuluhta

allmänläkare

Riina Komonen

allmänläkare

Mikko Laaksonen

allmänläkare

Anu Paloniemi

allmänläkare

Mervi Putkonen

allmänläkare, läkare i inremedicin, hematolog

Johanna Päivärinta

allmänläkare, läkare i inremedicin