Mehiläinen NEO är en mångsidig läkarcentral i Åbo

Mehiläinen NEO har mångsidiga allmän- och specialistläkartjänster, tandläkartjänster och andra specialisttjänster. Vårt laboratorium och vår bilddiagnostiska enhet betjänar dig varje dag. Läs mer och boka en tid!

 

Mottagningar

Erfarna allmän- och specialistläkare och andra sakkunniga

Hammas NEO

Erfarna tandläkare och munhygienister

NEO Företagshälsovård

Heltäckande tjänster inom företagshälsovård och arbetshälsa

NEO Idrottsklinik

Besvär i rörelseorganen och hälsoproblem hos idrottare

Barnens NEO

Sjukdomar och besvär hos barn och unga

NEO Rehabilitering

Individuell rehabilitering

Neuro NEO

Neurologiska besvär och sjukdomar

NEO Kvinnoklinik

Gynekologiska besvär och kvinnosjukdomar

NEO Ögonklinik

Specialenhet för starr- och linsoperationer

Allergi NEO

Allergier och astma hos vuxna och barn

NEO Estetik

Plastikkirurgi och estetisk kirurgi

NEO Viktklinik

Övervikt och ätstörningar

NEO Reseklinik

Hälsotjänster för resenärer

Bilddiagnostik

MRT- och röntgenundersökningar, datortomografier och ultraljudsundersökningar

Laboratorium

Laboratoriet är öppet varje dag!