Första sidan / Kundinformation / Patientombudsman

Patientombudsman

Patientombudsmannen informerar om och arbetar för att främja patientens rättigheter.

Patientombudsmannens uppgift är att vid behov ge råd och hjälpa patienter som är missnöjda med den vård eller det bemötande de fått. Patientombudsmannen ger även råd och hjälper vid behov patienten med anmärkningar eller klagomål. Patienten kan även få hjälp med att göra en patientskadeanmälan till Patientförsäkringscentralen.

Kontaktuppgifter

Sjukhus NEO
Patientombudsman Milla Aalto
milla.aalto@mehilainen.fi
Kontaktas via växeln, tfn 010 235 35 35

(Samtalspris från fast telefon 0,0828 €/samtal + 0,0595 €/min och från mobiltelefon 0,0828 €/samtal + 0,1704 €/min.)

Hammas Mehiläinen
Patientombudsman Kirsi Rinne
tfn 0400 366 765
kirsi.rinne@mehilainen.fi

Specialister

Milla Aalto

patientombudsman, Sjukhus NEO

Kirsi Rinne

byråsekretare, patientombudsman, Hammas NEO