Första sidan / Kundinformation / Om företaget

NEO – en mångsidig läkarcentral

NEO_PaivystysNEO är en mångsidig läkarcentral med läkartjänster inom över 25 olika medicinska specialområden, tandläkartjänster och andra specialisttjänster. Sjukhuset har även en akutmottagning för olycksfall och en allmänläkarjour som är öppen varje dag.

NEOs ortopeder och idrottsklinik undersöker och behandlar besvär i rörelseorganen och hälsoproblem hos idrottare. Barnens NEO undersöker och behandlar sjukdomar hos barn och unga och Allergi NEO fokuserar på allergier och astma hos barn och vuxna. Gynekologerna på NEO Kvinnoklinik sköter om kvinnors hälsa. NEOs Viktklinik hjälper dig med övervikt och olika ätstörningar, NEO Estetik utför plastikkirurgiska operationer och estetiska åtgärder och Hammas Mehiläinen sköter om tänder och munhälsa.

På NEO finns även Finlands största privata neurologiska, neurokirurgiska och barnneurologiska kompetenscentrum Neuro NEO samt NEO Ögonklinik som specialiserar sig på starr- och linskirurgi. NEO erbjuder läkartjänster inom fler än 25 medicinska specialområden, bland annat urologi och- blodkärlskirurgi. Hos oss hittar du även specialister på till exempel psykologi, näringsterapi och sexualterapi.

NEO Företagshälsovård erbjuder lokala företag heltäckande tjänster inom företagshälsovård och arbetshälsa. NEO Rehabilitering erbjuder individuella och mångsidiga rehabiliteringstjänster.

Sjukhus NEO sysselsätter cirka 300 hälsovårdsproffs. På NEO utförs cirka 2 200 operationer om året, varav merparten är ortopediska, ögonkirurgiska, neurokirurgiska, handkirurgiska och plastikkirurgiska ingrepp.

NEOs stiftelse

Stiftelsen Sairaala Neon Säätiö grundades för att främja ortopedisk och traumatologisk forskning och utbildning, i synnerhet inom diagnosticering, behandling och förebyggande av idrotts- och motionsskador.

I detta syfte delar stiftelsen ut stipendier, arrangerar möten, kongresser, föreläsningar och andra utbildningsevenemang samt ger ut publikationer och annan information. Stiftelsen grundades av NEO Terveys Oy år 2014. Stiftelsen förvaltar över och delar ut stipendier från professor Sakari Oravas fond.

Sairaala Neon Säätiö
Joukahainengatan 6, 20520 Åbo

Styrelseordförande för stiftelsen
Matti Markkula
matti.markkula@mehilainen.fi

Specialister

Milla Aalto

patientombudsman, Sjukhus NEO

Juha-Pekka Erälinna

forskningsdirektör

Tuula Harrison

forskningschef

Jaana Hilden

enhetschef

Sami Kajander

ansvarig läkare, strålskydd

Heli Kanttikoski

ansvarig sjukskötare, bilddiagnostiska avdelningen

Mari Koskelainen

ansvarig sjukskötare, laboratorium

Mikko Laaksonen

chefsläkare

Outi Leino

marknadsföringchef

Timo Miettinen

överläkare, anestesiologi

Hannu Mikola

ansvarig läkare, neyrofysiologi

Anette Mäkinen

servicechef

Pekka Niemi

överläkare, bilddiagnostik

Olli Oksaranta

överläkare, konservativa områden

Jussi Rantanen

överläkare, medicinska kvalitet

Kirsi Rinne

byråsekretare, patientombudsman, Hammas NEO

Tuire Taskinen

Servicechef, NEO Företagshälsovård