Första sidan / Kundinformation

Information för kunder

chevron-right chevron-left

Välkommen som kund hos NEO. Vi vill se till att ditt besök ska gå så enkelt, smidigt och säkert som möjligt. Som kund hos oss får du kunnig vård av Finlands bästa läkare och andra erfarna specialister.

Mottagningar

NEO har två receptioner där du betjänas av vår kunniga personal. På NEO finns ungefär 40 mottagningsrum och separata behandlingsrum. Vi har trivsamt inredda väntrum som inte påminner om traditionella sjukhusmiljöer.

Tjänster

NEO erbjuder läkartjänster inom fler än 25 medicinska specialområden, tandläkartjänster och andra specialisttjänster. Sjukhuset NEO har även en akutmottagning för både olycksfall och allmänsjukvård som är öppet varje dag.

Tjänster

Operationsavdelningen

Merparten av operationerna på NEO är ortopediska titthålsoperationer i leder, idrottskirurgiska ingrepp och handoperationer. Vi utför även neurokirurgiska operationer såsom ryggrads- och halsryggsoperationer, urologiska operationer, plastikkirurgi och andra estetiska ingrepp samt olika ingrepp som ingår i behandlingen av öron-, näs- och halssjukdomar.

Operationerna är i första hand dagkirurgiska, det vill säga att patienten åker hem samma dag. Sjukhuset har även en vårdavdelning och möjlighet till övernattning.

Vår operationsavdelning består av fem operationssalar, tre uppvakningsrum, ett väntrum samt omklädningsrum för män och kvinnor. Våra operationssalar är utrustade med den senaste kirurgiska och anestesiologiska utrustningen. Patienterna förbereds för operationer i uppvakningsrummet och får premedicinering och bedövning i den kroppsdel som ska opereras. Efter operationen får patienten återhämta sig på en säng eller i en fåtölj i uppvakningsrummet.

Bilddiagnostik

Sjukhus NEO har en toppmodern bilddiagnostisk enhet, där vi förutom nativundersökningar utför undersökningar med ultraljud och patientvänliga magnetkamera.

Bilddiagnostik

Övernattning

Merparten av alla våra patienter åker hem några timmar efter operationen, men vi har även fyra trivsamma övernattningsrum för patienter som vill övernatta på sjukhuset. På plats finns alltid en specialsjukskötare som ansvarar för övernattande patienters säkerhet och vård.

Boka tid här

Specialister

Ort

Milla Aalto

patientombudsman, Sjukhus NEO

Juha-Pekka Erälinna

forskningsdirektör

Tuula Harrison

forskningschef

Jaana Hilden

enhetschef

Sami Kajander

ansvarig läkare, strålskydd

Heli Kanttikoski

ansvarig sjukskötare, bilddiagnostiska avdelningen

Mari Koskelainen

ansvarig sjukskötare, laboratorium

Mikko Laaksonen

chefsläkare

Outi Leino

marknadsföringchef

Timo Miettinen

överläkare, anestesiologi

Hannu Mikola

ansvarig läkare, neyrofysiologi

Anette Mäkinen

servicechef

Pekka Niemi

överläkare, bilddiagnostik

Olli Oksaranta

överläkare, konservativa områden

Jussi Rantanen

överläkare, medicinska kvalitet

Kirsi Rinne

byråsekretare, patientombudsman, Hammas NEO

Tuire Taskinen

Servicechef, NEO Företagshälsovård