Tyriä esiintyy kaikenikäisillä – hoitona on käytännössä aina leikkaus

Tyrä näkyy yleensä pehmeänä pattina vatsan peitteissä. Tyrä häviää, kun sitä painaa tai kun menee makuuasentoon. Tyrään voi liittyä eriasteista kipua, joka liittyy tyypillisesti rasitukseen.

Tyrällä tarkoitetaan vatsanontelon seinämän heikkoa kohtaa tai aukkoa, josta vatsaontelon sisältö pääsee pullistumaan sen ulkopuolelle. Yleisimmin tyrä ilmaantuu nivuseen, mutta se voi esiintyä myös navassa tai vanhassa leikkausarvessa.

Tyriä esiintyy kaikenikäisillä ihmisillä, molemmilla sukupuolilla, mutta ikääntyessä niiden esiintyvyys lisääntyy.

NEO:ssa tutkitaan tyriä ja tehdään tyräleikkauksia. Varaa aika asiantuntijan vastaanotolle nettiajanvarauksemme kautta tai puhelimitse!

Tyrän tutkiminen

Tyrän tutkiminen on tyypillisesti helppoa. Usein potilas itsekin on todennut tyrän olemassa olon jo vastaanotolle tullessaan.

Epäselvissä tilanteissa apuna voidaan käyttää esimerkiksi ultraäänitutkimusta.

Tyrän hoito

Pienten lasten napatyrää lukuun ottamatta tyrät eivät parane itsestään, vaan vaativat aina leikkauksen tilanteen korjaamiseksi.

Oireettomia tyriä ei tarvitse korjata, mutta ainakin nuoremmilla potilailla nekin tulevat vuosien kuluessa korjattaviksi oireiden ilmaantuessa. Joissain tapauksissa järkevämpi vaihtoehto voi olla ns. tyrävyön käyttö. Tällöin tyypillisesti kyseessä on iäkkään ja monisairaan potilaan tyrä, jolloin leikkaukseen liittyy huomattavat riskit.

Tyräleikkaus

Tyriä voidaan korjata useilla eri leikkausmenetelmillä. Korjausmenetelmä valitaan aina potilaskohtaisesti. Nivustyrän korjaus on yksi yleisimmistä kirurgisista toimenpiteistä. Nivustyrän korjaus voidaan tehdä joko avoimesti tai tähystystekniikalla. Avoleikkaukset tehdään tyypillisesti selkäydinpuudutuksessa, mutta tähystysleikkaus vaati nukutuksen.

Tähystysleikkaus on yleensä parempi vaihtoehto silloin, kun korjataan molemmin puoleinen nivustyrä tai aiemman leikkauksen jälkeen uusiutunut tyrä. Tähystysmenetelmää suositaan myös korjattaessa naisten nivustyriä.

Menetelmästä riippumatta nivustyräleikkauksessa nivuskanava vahvistetaan pehmeällä sulamattomalla tukiverkolla. Myös napa- ja arpityrien korjaukset voidaan tehdä sekä avo- että tähystysmenetelmillä tukiverkkoja käyttäen. Pienet napatyrät voidaan korjata pelkästään ompelemalla.  Käytetyt menetelmät valitaan aina potilaskohtaisesti.

Sairaala NEO:ssa tyräkirurgiaa tehdään sekä avo- että tähystysmenetelmillä.

Tyräleikkauksesta toipuminen

Suurin osa tyräkirurgiasta tehdään päiväkirurgisesti, eli potilas pääsee kotiin jo leikkauspäivänä. Menetelmästä riippumatta sairausloman pituus on tyypillisesti noin kaksi viikkoa, ja jo leikkauksesta seuraavana päivänä voi tehdä kevyitä arkiaskareita. Raskasta fyysistä ponnistelua kuten kuntoliikuntaa ei suositella sairausloman aikana.

Asiantuntijat

Jussi-Pekka Haikio

sisätautilääkäri, gastroenterologi

Jukka Karvonen

gastrokirurgi

Jukka Koffert

sisätautilääkäri, gastroenterologi

Simo Laine

gastrokirurgi, kirurgi

Videot

Sairaala NEO

Monipuolinen lääkärikeskus NEO