Etusivu / Palvelut / Silmäsairaudet / Glaukooma / Glaukooman tutkiminen

Pelkkä silmänpainemittaus ei riitä Glaukooman tutkimisessa

Glaukoomadiagnoosin tekee silmälääkäri. Optikon luona tehty silmänpainemittaus ei ole riittävä, sillä silmänpaine ei aina ole poikkeava glaukoomaa sairastavilla. Myöskään kohonnut silmänpaine yksinään ei riitä glaukoomadiagnoosin perusteeksi, mutta on varteenotettava riskitekijä.

Puolella glaukoomapotilaista silmänpaine on niin sanotusti ”normaali” eli 10–21 mmHg:n viitealueella.  Miten sitten on mahdollista, että esimerkiksi normaaliksi luokiteltu paineluku 16 riittää tuhoamaan tai vaurioittamaan silmän rakenteita?

Silmän kudokset ovat jokaisella täysin yksilöllisiä. Silmänpaineen lisäksi myös muut syyt, kuten verenkiertoon liittyvät ongelmat voivat vaikuttaa glaukoomaan. Toisten silmiä voidaan ajatella erittäin hauraiksi – jopa 12 mmHg:n paineluku saattaa riittää vaurioittamaan silmän näköhermonpäätä ja hermosäiekerrosta. Osalla potilaista silmät taas ovat niin kestävät, ettei edes 26 mmHg:n paineluku tee vaurioita silmän rakenteisiin.

Jos silmänpaine on välillä 22–29 mmHg, on glaukoomariskin suuruus 10–13 -kertainen. Jos paineluku on yli 30, on riskin suuruus jo 40-kertainen.

Glaukooman tutkiminen

Glaukooman eteneminen on yksilöllistä. Silmälääkäri ja potilas keskustelevat aina yhdessä siitä, koska tutkimuksia on mielekästä ottaa ensimmäisen kerran ja milloin seurantatutkimukset ovat aiheellisia.

Kokenut silmäsairaanhoitaja suorittaa kaikki glaukooman kuvantamistutkimukset ja potilas kuulee tämän jälkeen kaikki tulokset silmälääkäriltä. Näkökenttätutkimusta varten täytyy varata erillinen noin 30 minuutin mittainen aika. Muut glaukooman kuvantamistutkimukset onnistuvat heti vastaanottokäynnin yhteydessä, jos potilaalla epäillään glaukoomaa.

NEO Silmäklinikan asiantuntijoille voit varata ajan nettiajanvarauksemme kautta tai soittamalla ajanvarausnumeroomme, puh. 010 235 3535.

Silmänpohjakuvaus ja valokerroskuvaus (OCT)

Koska näköhermonpää ja verkkokalvon hermosäiekerros sijaitsevat syvällä silmänpohjassa, täytyy silmälääkärin päästä arvioimaan ja seuraamaan silmänpohjan rakenteita. Näköhermonpään (papilla) muotoa voidaan seurata silmänpohjavalokuvin. Verkkokalvon hermosäiekerroksen paksuutta mitataan millimetrin tuhannesosissa. Tämä aiheuttaa haasteita silmätutkimuksille.

Valokerroskuvauksella (OCT) pystytään mittaamaan näköhermon päätä ympäröivän hermosäiekerroksen paksuutta ja arvioimaan glaukoomavaurion suuruutta edellä mainitulla tarkkuudella. Silmänpohjasta voidaan ottaa myös sinisellä valolla kuva, jolloin erityisesti hermosäiekerros erottuu hyvin, vaikka muut silmän rakenteet eivät tässä kuvassa ole niin tarkkoja.

Silmänpohjakuvauksessa ja valokerroskuvauksessa potilas asettaa leuan tutkimuslaitteen tukihyllylle ja katsoo eteenpäin.  Laite ottaa tarvittavat kuvat silmänpohjasta. Tutkimukset hoituvat nopeasti NEO Silmäklinikan kuvantamislaitteilla, jotka edustavat uusinta teknologiaa.

Näkökenttätutkimus

Näkökenttätutkimuksessa potilas katsoo eteenpäin puolipallomaiseen kuvun sisälle ja ilmoittaa laitteessa näkyvät valopisteet. Näkökenttätutkimukselle varataan noin 30 minuutin tutkimusaika.

Glaukooman hoito

Asiantuntijat

Mika Kotimäki

silmälääkäri, lasiais- ja verkkokalvokirurgi

Janne Liukkonen

silmälääkäri, lasiais- ja verkkokalvokirurgi

Marja-Liisa Vuori

silmälääkäri, silmäkirurgi

Videot

Sairaala NEO

Monipuolinen lääkärikeskus NEO