Glaukooma on näköhermon etenevä sairaus

NEO_Silmaklinikka_Silmasairaudet_seniorit

Glaukooma on silmän takana sijaitsevan näköhermon etenevä sairaus, joka voi hoitamattomana aiheuttaa silmän sokeutumisen.

Glaukoomaa on aikaisemmin kutsuttu viherkaihiksi ja silmänpainetaudiksi. Glaukooma vaurioittaa näköhermonpäätä, verkkokalvon hermosäiekerrosta ja aiheuttaa puutoksia näkökenttään.

Glaukooma on salakavala sairaus. Potilaalla ei yleensä sairauden alkuvaiheessa ole mitään silmävaivoja, mutta joskus saattaa liikenteessä tuntua siltä, ettei havaitse muita liikkujia tarpeeksi nopeasti tai lukiessa voi puuttua kirjaimia tai olla vaikeuksia seurata tekstin riviä. Kun sairaus etenee tarpeeksi pitkälle, on näkökenttä jo laajasti vaurioitunut ja lopulta potilaalla ei ole enää lainkaan näköä silmässä.

Glaukooman diagnosointi kuuluu silmälääkärille

Glaukooman diagnosointi kuuluu silmälääkärille. Silmälääkärin vastaanotolla tutkitaan tarkasti mikroskoopin kanssa silmän rakenteet; erityisesti glaukoomadiagnostiikkaa ajatellen silmän kammionkulma ja näköhermonpää. Samalla saadaan selville, onko potilaalla muita näköön vaikuttavia silmäsairauksia, kuten harmaakaihia tai silmänpohjarappeumaa.

NEO:n silmälääkäreiden vastaanotolle voit varata ajan nettiajanvarauksemme kautta tai puhelimitse 010 235 3535.

Sairastumisriski kasvaa iän myötä

Riski sairastua glaukoomaan kasvaa merkittävästi iän myötä. Sen esiintyvyys yli 50-vuotiailla on noin 2 prosenttia, ja yli 75-vuotiailla se on jopa yli 5 prosenttia. Suomessa oli vuonna 2013 noin 84 000 glaukoomalääkettä käyttävää potilasta. Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan maailmassa on 6 miljoonaa näkövammaista glaukoomapotilasta, ja heistä puolet on sokeita.

Glaukoomaan sairastumisen riskiä kasvattavat sukualttius, diabetes sekä likinäköisyys. Mikäli suvussa esiintyy glaukoomaa, on riski noin kolminkertainen, diabetesta sairastavalla 2 – 3 –kertainen ja likinäköisellä 2 – 6 –kertainen.

Glaukoomapotilaan tutkiminen

Glaukooman toteamiseksi voidaan tehdä seuraavia tutkimuksia:

  • Silmänpaineen mittaus
  • Näkökenttätutkimus
  • Silmänpohjakuvaukset

Näkökentän puutosalueita voidaan tutkia näkökenttätutkimuksella. Näkökenttään ilmaantuvien vaurioiden laajuus voi vaihdella suuresti. Jos sairaus pääsee etenemään hallitsemattomasti, voi silmä sokeutua täysin. Näkökenttään ilmaantuvia vaurioita ei voida enää myöhemmin korjata, vaan ne ovat pysyviä. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että sairaus saadaan kiinni jo heti alkuvaiheessa, jotta näkökenttäpuutoksia ei pääsisi kehittymään.

NEO Silmäklinikan laboratoriossa on käytössä uusimmat silmäntutkimuslaitteet, joiden avulla glaukooma voidaan todeta ja sen etenemistä seurata. Kaikki kuvantamistutkimukset tekee kokenut silmäsairaanhoitaja, jonka jälkeen potilas saa tulokset silmälääkärin vastaanotolla.

Silmänpaineen mittaus ei yksinään riitä

On tärkeää muistaa, että mitattu silmänpaine ei yksinään riitä sulkemaan pois glaukooman mahdollisuutta, koska silmät kestävät painetta hyvin yksilöllisesti.

Glaukooman tutkiminen

Glaukooman hoito

Asiantuntijat

Mika Kotimäki

silmälääkäri, lasiais- ja verkkokalvokirurgi

Janne Liukkonen

silmälääkäri, lasiais- ja verkkokalvokirurgi

Marja-Liisa Vuori

silmälääkäri, silmäkirurgi

Videot

Sairaala NEO

Monipuolinen lääkärikeskus NEO