Selkävaivojen syy kannattaa selvittää

Selkävaivat ovat erittäin yleisiä. Selkäkivun taustalla voi olla monia syitä. Syy voi olla esimerkiksi välilevyn rappeuma, selkäydinkanavan ahtauma, ryhtivirhe tai rasitusmurtuma.

Kun selkäkipu haittaa elämää, varaa aika tutkimukseen. Varaa aika ortopedille tai neurokirurgille puhelimitse 010 235 3535 tai nettiajanvarauksessamme.

Välilevyn pullistuma, iskias

Lannerangan välilevyn pullistuman (discusprolapsi, välilevytyrä) merkkinä on useimmiten äkillisesti alkanut selkäkipu. Vaivaa kutsutaan usein myös termillä iskias.

Välilevyn pullistumasta johtuva kipu säteilee myös polven alapuolelle, ja se voi tuntua poltteena joko isovarpaassa (ns. L5 hermojuurioire), pohkeessa, kantapäässä tai pikkuvarpaissa (ns. S1 hermojuurioire).

Välilevyn pullistuman alkuvaiheessa potilaan voi olla vaikeaa kuvailla kipua, sillä se voi olla todella ankaraa. Välilevytyrän olemassaolo varmistetaan magneettikuvalla.

Välilevyn pullistuman leikkaushoito

Leikkaushoidon aloitus on kiireellinen silloin, jos välilevyn pullistumaan liittyy lihasheikkoutta kuten ns. peroneushalvaus. Tällöin välilevytyrä painaa voimakkaasti L5 hermoa ja nilkka menee voimattomaksi niin, ettei pysty kävelemään kantapäillä vaan nilkka lepsuu. Harvinaisempaa on, että S1 hermo on puristuksissa ja varpailla kävely käy mahdottomaksi.

Leikkaushoito on toteutettava viipymättä silloin, kun potilaalle tulee ns. cauda equina -oire. Tällöin myös peräsuolen ja virtsarakon sulkijalihasten toiminta lamautuu ja aiheuttaa virtsan ja ulosteen pidätyskyvyn häviämisen. Nämä harvinaiset potilaat kuuluvat sairaalan päivystykseen, ja heidät leikataan nopeasti muutaman tunnin sisällä.

Cauda equina on harvinainen oire, joka on hyvä tunnistaa ajoissa. Sitä ei pidä kuitenkaan sekoittaa voimakkaaseen selkäkipuun usein liittyviin virtsavaivoihin.

Välilevytyräleikkaus mikroskoopilla (”Microdiscectomia”) on yleisin NEO:ssa tehtävä selkäleikkaus. Mikroskooppi ja pieneen leikkaushaavaan sopivat instrumentit mahdollistavat kudoksia (mm. selkälihakset) säästävän leikkaustekniikan.

Lanneselän välilevyn rappeuma

Lanneselän välilevyrappeuma (diskus degeneraatio) on yleinen vaiva aikuisväestössä ja varsinainen kansansairaus. Alaselkävaivat, alaselän väsyminen ja terävät puukoniskumaiset pistot lanneselässä ovat tyypillisiä merkkejä lannerangan välilevyrappeumasta ja pikkunivelten nivelrikosta. Vaivaan voi liittyä myös alaselän rappeumasta johtuvaa instabiliteettiä eli nikaman liukumaa.

Hoidon kulmakivenä on aktiivinen fysioterapia asiantuntevassa ohjauksessa – vain pieni osa näistä vaivoista kärsivistä hyötyy leikkauksesta. Leikkaushoitona voi olla nikamavälin jäykistys ruuveilla ja tangoilla sekä luunsiirteellä.

Uusi hoitomuoto on nikamaväliin asetettava proteesi, mutta tämä hoitomuoto on toistaiseksi keskitetty yliopistosairaaloihin. NEO:n selkäkirurgi voi arvioida uuden hoitomuodon hyödyllisyyttä yksilökohtaisesti ja kirjoittaa tarvittaessa lähetteen yliopistosairaalaan.

Selkäydinkanavan ahtauma

Selkäydinkanavan ahtauma eli spinaalistenoosi on ikääntyvien ihmisten rappeumasairaus. Selkäydinkanava voi olla synnynnäisesti ahdas, ja iän myötä pikkunivelten kuluma pahentaa ahtautta. Ahtaus aiheuttaa painetta selkäydinkanavaan ja nikamien välistä raajoihin meneviin hermojuurikanaviin.

Lannerangan alueella selkäydinkanavan ahtauma ilmenee yleisimmin katkokävelyoireena, jolloin etukumara asento saattaa helpottaa oireita avartaen hetkellisesti selkäydinkanavaa.

Puutumista esiintyy usein pakaroissa ja reiden takaosissa, ja se säteilee aina pohkeisiin saakka. Vaiva helpottuu yleensä makuulla, mutta selinmakuu saattaa kuitenkin lisätä oireita. Joissakin tapauksissa myös pitkälle edennyt verisuonikovettumatauti saattaa ilmetä saman tyyppisillä katkokävelyoireilla.

Suomalaisessa tutkimuksessa selvitettiin leikkaushoidon vaikuttavuutta keskivaikeassa lannerangan spinaalistenoosissa. Tutkimuksen potilaiden keski-ikä oli 62 vuotta. Leikkaushoito vähensi potilaiden kipua ja paransi heidän toimintakykyään. NEO:n selkäkirurgit voivat arvioida leikkaustarpeen hyödyllisyyttä.

Niskakipu ja kaularankavaivat

Niskakipu on yksi yleisimmistä työikäisten väestön kärsimistä vaivoista. Useimmiten kyseessä on kaularangan rappeumavaiva ja lihaksista, lihaskalvoista tai pikkunivelistä johtuva vaiva, joka ei vaadi leikkaushoitoa. Hyvä apu voidaan saada esimerkiksi oikein toteutetulla fysioterapialla.

Niskakipu kannattaa tutkia

Neurokirurgin arvioita tarvitaan silloin, jos kyseessä on pään liikkeissä paheneva ja säteilevä kipu, joka tuntuu lavoissa heijastekipuna tai yläraajoissa säteillen sormiin, useimmiten peukalon tyveen ja etusormeen (ns. C5-C6 hermon juurioire). Käsi voi olla turta, siinä voi olla poltetta tai jopa hauis- tai ojentajalihaksen heikkoutta. Kipu voi alkuun olla aivan sietämätöntä, mutta käsivarren pitäminen ylhäällä niskan takana helpottaa monesti hermopinnettä.

Jos oireisiin liittyy lisäksi alaraajojen oireita – kuten kävelyn vaikeutumista, lihaskramppeja tai alaraajojen heikkoutta – lisää se hoidon kiireellisyyttä.

Nämä voivat olla ns. pitkien hermoratojen oireita. Tällöin kyseessä on iso kaularangan välilevytyrä, joka painaa käteen menevää hermoa sekä kaularangan hermoydintä häiriten alaraajoihin menevää hermoradastoa.

Kaularangan alueen selkäydinkanavan ahtauma on tärkeä diagnosoida sen aiheuttaessa painetta selkäytimeen. Ensioireina voi esiintyä käsiin säteilevää hermosärkyä, puutumista ja pidemmälle edenneenä alaraajojen kömpelyyttä ja kävelyvaikeutta. Ensisijaisena tutkimuksena käytetään vaikeissa kaularankavaivoissa magneettitutkimusta (MRI).

Hoito suunnitellaan usein yhteistyössä fysiatrin kanssa ja fysioterapia on tärkeä osa hoitoa myös silloin, kun päädytään leikkaushoitoon. Leikkauksessa välilevytyrä ja välilevy poistetaan ja väli luudutetaan etukautta pienestä kaulapoimuun sijoitettavasta poikkiviillosta. Leikkauksesta kotiutuu seuraavana päivänä, ja neurokirurgin tekemä jälkitarkastus on kuuden viikon kuluttua leikkauksesta.

Kaularanka-alueen stenoosi (ahtaus) vaatii laajemman avauksen ytimen vapauttamiseksi niskan puolelta ja yhdistetään tilan vaatiessa kaularankaa tukevaan konstruktioon ruuvein ja tangoin.

Muita selkävaivoja

Rasitusmurtuma

Rasitusmurtuma tai sen esiaste on usein nuoren urheilijan pitkittyneen selkävaivan aiheuttaja. Kliininen kuva (oireet, lääkärin tutkimuslöydökset) on usein selkeä, ja diagnoosi varmistuu magneettikuvassa. Rasitusmurtuma voi joskus olla varsin oireeton, ja se voi johtaa myös nikaman takakaaren katkeamaan (spondylolyysi) sekä siitä johtuvaan nikaman liukumaan.

Skolioosi

Skolioosi aiheuttaa tyypillisesti selkäpuolelta katsoen s-muotoisen ryhtivirheen rankaan. Lisäksi skolioosiin voi liittyä kiertovirheasentoa. Vaiva voi pahentua voimakkaasti kasvuiässä. Osa skolioosipotilaista saattaa kasvuiässä tarvita tukiliivi- tai jopa leikkaushoitoa, jonka vuoksi skolioosia pitää seurata kasvuiän aikana.

Scheuermannin tauti

Scheuermannin tauti on kasvuikäisillä todettava nikaman kasvuhäiriö, joka aiheuttaa rintarangan eteenpäin kaartumisen. Sen syy on epäselvä.

Selkärankareuma

Selkärankareuma voi aiheuttaa selkävaivoja. Ennen kuin diagnoosiin päästään, oireilu on saattanut kestää pitkänkin aikaa. Usein tähän liittyy muita oireita, kuten suoli-ristiluunivelten (SI-nivelet) tulehdus ja silmän värikalvon tulehduksia (iriitti).

Harvinaisia selkävaivan syitä voivat olla myös selkärangan kasvaimet, etäpesäkkeet (lähinnä vanhemmilla ihmisillä) ja nikamatulehdukset (spondyliitit).

NEO:n opetusvideo: selkäpotilaan kliininen tutkiminen

Alla olevalla videolla neurokirurgi Janek Frantzén esittää selkäpotilaan kliinisen tutkimisen vastaanottotilanteessa. Video on tarkoitettu ensisijaisesti ammattilaisille kuten lääketieteen opiskelijoille ja fysioterapeuteille. Tämän vuoksi myös puheessa käytetään lääketieteen termejä.

Kun tulet leikkaukseen Sairaala NEO:on

 

Asiantuntijat

Janek Frantzén

neurokirurgi, selkä- ja kaularankakirurgi

Ilmo Helttula

ortopedi, olkapää- ja selkäkirurgi

Raul Laasik

ortopedi, selkäkirurgi

Jaakko Rinne

neurokirurgi

Videot

Selän tutkiminen

Keskivartalon harjoitus