Lonkkavaivat

chevron-right chevron-left

Lonkkanivelperäinen kipu tuntuu yleisimmin syvällä nivusessa tai pakarassa. Kipu liittyy yleensä etenkin alkuvaiheessa rasitukseen ja kiertoliikkeisiin. Usein kivun alkamisen yhteydessä lonkasta on alkanut tuntua uudenlaista napsumista tai rahinaa, joka on epämiellyttävää ja ajoittain kivuliasta.

Nivelen kivuliaisuus johtaa usein ontuvaan kävelyrytmiin, joka saa kivun leviämään lonkan ulkosivulle, pakaraan, reiteen ja aina polveen saakka. Lonkkanivelperäinen kipu ei yleensä säteile säären puolivälin alapuolelle. Napsuminen tai ääni nivelestä ei sinänsä ole poikkeavaa eikä edellytä jatkotutkimuksia, mikäli se ei ole kivuliasta.

Yleisimpiä lonkkanivelen vaivojen aiheuttajia ovat erilaiset rakenteelliset ongelmat, kuten lonkkanivelen rakenteellinen ahtaus ja lonkkamaljan vajaa katteisuus, jotka altistavat lonkkanivelen nivelrikolle. Lonkkavaivoja hoidetaan vaivasta riippuen joko fysioterapialla tai leikkauksella.

Lonkkanivelen kivun syy ja lonkkanivelen rakenne on syytä selvittää jo ensioireen myötä, mikäli kipu ei helpota muutamassa viikossa levolla. NEO:n asiantuntijoiden vastaanotolle voit varata ajan nopeasti puhelimitse numerosta 010 235 3535 tai nettiajanvarauksemme kautta!

Lonkkavaivojen tutkiminen

Lonkkakivun syytä selvitettäessä ensisijaisen tärkeää on huolellinen lonkan kliininen tutkiminen vastaanotolla. Syyn selvittämisessä käytetään myös kuvantamistutkimuksia.

Kuvantamistutkimukset aloitetaan ottamalla röntgenkuva lantiosta ja oireisesta lonkasta. Röntgenkuva antaa magneettikuvaa parempaa tietoa luisesta rakenteesta, joka määrää jatkossa hoidon linjauksen.

Tarvittaessa jatketaan magneettikuvauksella, johon voidaan liittää myös varjoaine. Varjoainetta käytettäessä esimerkiksi nivelpinnan vauriot voidaan selvittää tarkemmin.

Lonkan rakenne ei aiheuta automaattisesti vaivoja

Lonkan rakenteen poikkeamat ovat periytyviä ominaisuuksia, mutta etenkin kasvuiän harrastukset ja liikunta vaikuttavat ilmeisesti voimakkaasti siihen, millaiseksi lonkkanivel muodostuu.

Erityisesti ahdaslonkkaan sopiva luinen rakenne löytyy noin 30 prosentilla suomalaisista. Kaikille ei kuitenkaan tule nuorella iällä alkavaa nivelrikkoa eikä lonkkanivelen ongelmia.

Oireettomien urheilijoiden lonkan magneettikuvauksissa on tutkimuksissa todettu, että ahdaslonkkaoireyhtymän kriteerit täyttävä luinen rakenne on 50 prosentilla oireettomista urheilijoista. Lonkkamaljan rustoisen reunuksen repeämään sopivia kuvauslöydöksiä on todettu jopa 70 prosentilla. Tämän vuoksi pelkkä magneettikuvauksessa nähty löydös ei ole aihe leikkaushoitoon.

Lonkkanivelen rakenteelliset ongelmat

Kuten luonnossa moni asia, myös lonkkanivelen rakenne on liukumo eri ääripäiden välillä. Toisessa ääripäässä on lonkkaluksaatio ja liian matala lonkkamalja ja toisessa ääripäässä ahdaslonkka-oireyhtymä.

Lonkkanivelen rakenteen aiheuttamista ongelmista on ollut tietoa jo Hippokrateen (460 – 377 eaa.) kirjoituksista saakka. Synnynnäistä lonkkanivelen sijoiltaan menoa on hoidettu jo 1800-luvun puolivälistä lähtien lastalla, jonka periaate on yhä tänä päivänä käytössä vastasyntyneillä.

Myös ahdaslonkka-oireyhtymän perusperiaatteet ovat olleet kirjallisuudessa esillä jo viime vuosisadan alkupuolelta lähtien. Kuitenkin vasta 1990-l loppupuolella saksalainen professori Reinhold Ganz ryhmineen esitteli teorian siitä, millä tavalla erilaiset lonkkanivelen rakenteet altistavat nivelrikolle. Suurimman huomion saavutti teoria ahdaslonkka-oireyhtymästä.

Matala lonkkamalja

Matala lonkkamalja ei tarjoa riittävää tukea reisiluun pallomaiselle päälle, jolloin kuorma kohdistuu pienelle alueelle nivelrustoa. Myös ”tiivisteeksi” tarkoitettu lonkkanivelen rustoinen reunus joutuu kantamaan mekaanista kuormaa ja kehittyy kasvun aikana normaalia suuremmaksi. Koska tiivistereunusta ei ole tarkoitettu kantamaan kuormaa, vaurioituu se vuosien myötä. Ilmeisesti kipu liittyykin rustoisen reunuksen repeämään.

Ahdaslonkka-oireyhtymä

Ahdaslonkka-oireyhtymä (femoro-acetabular impingement, FAI) voidaan jakaa joko reisiluun pään tai lonkkamaljan ongelmaksi. Yleisimmin ahdaslonkkaoireyhtymässä rakenteellista poikkeavuutta on näiden yhdistelmänä molemmin puolin. Lonkkamalja voi olla liian syvä, tai sen reunassa voi olla luinen kyhmy, joka rajoittaa lonkkanivelen liikettä.

Reisiluun puolella ahdaslonkka-oireyhtymä tarkoittaa luista harjannetta, joka ”katkaisee” pallon kaaren. Toimiakseen normaalisti reisiluun pään pitäisi olla pallomainen ja jatkua pallon kaaren mukaisesti kapeaksi reisiluun kaulaksi. Mikäli pallon ja kaulan välillä on luinen kyhmy tai harjanne, ahtauttaa tämä lonkkaniveltä etenkin koukistus- ja sisäkiertoliikkeessä painamalla lonkkamaljan reunaan.

Nivelruston vaurio etenee lonkkanivelen nivelrikoksi

Toistuvan kontaktin yhteydessä lonkkamaljan reunalla oleva rustoinen rengas (tiiviste) vaurioituu ja repeää. Samassa yhteydessä luinen kyhmy painaa myös lonkkanivelen lasirustoa (kantava rustopinta nivelessä) aiheuttaen tyypillisimmillään lasiruston irtoamisen luisesta pohjastaan. Tämä aiheuttaa nivelruston vaurion, joka vähitellen etenee lonkkanivelen nivelrikoksi.

Nivelrikolle ei ole parantavaa hoitoa ja pitkälle edenneen nivelrikon ainoa leikkaushoito on tekonivelleikkaus. Nykyään kuitenkin toivotaan, että nivelrikon etenemistä tekonivelleikkausta vaativaan vaiheeseen voitaisiin hidastaa oikea-aikaisella luisen rakenteen korjaamisella (ns. niveltä säästävä kirurgia).

Lonkkavaivojen hoito

Lonkkavaivojen hoitona on tehokas suunnitelmallinen fysioterapia sekä leikkaushoito. Vaivasta riippuen leikkaus tehdään joko avoleikkauksena tai tähystysleikkauksena.

NEO:ssa tehdään lonkan tähystysleikkauksia. Tähystysleikkaukseen päädytään useimmiten silloin, kun potilas kärsii ahdaslonkka-oireyhtymän aiheuttamasta lonkkakivusta, jota ei olla saatu kuriin ei-leikkauksellisen hoidon avulla.

Lonkan tähystysleikkauksen jälkeen potilas pystyy yleensä palaamaan takaisin entisiin aktiviteetteihinsa sekä harrastusten pariin. Harrastuksia ei myöskään useimmiten ole tarvetta rajoittaa toipumisajan jälkeen.

Lonkan tähystysleikkaus

Yleisin syy lonkan tähystysleikkaukseen on ahdaslonkka oireyhtymä (FAI) ja sen aiheuttama rustoisen renkaan (labrum) repeämä. Leikkauksessa lonkkaniveleen mennään tähystimellä irrottamatta lihaksia lonkkanivelen ympäriltä.

Mitä lonkan tähystysleikkauksessa tapahtuu?

Koska lonkkanivel on tiivis pallo-kuppi-nivel, tarvitaan niveleen pääsemiseksi alaraajaan veto, jolla kupin ja pallon väliin saadaan tila työskentelyä varten. Polvesta ja olkapäästä poiketen lonkkanivel sijaitsee syvällä voimakkaiden lihasten ja nivelsiteiden sisällä. Lisäksi alaraajaan menevät verisuonet ja hermot kulkevat lonkkanivelen läheisyydessä. Tämän takia lonkkatähystys voidaan suorittaa vain tiettyjen ”porttien” kautta.

Potilaalle tämä tarkoittaa 2 – 4 kappaletta n. 1 – 2 cm mittaisia haavoja lonkan ympärillä. Vaikka iholle ei tule kuin muutama pieni haava, tehdään nivelessä avoleikkausta vastaava toimenpide. Tähystyksessä ylimääräinen luu poistetaan ja revennyt rustoinen rengas kiinnitetään. Mahdollista rustovauriota pyritään samalla korjaamaan.

Pelkän ns. puhdistusleikkauksen hyötyjen oletetaan olevan vähäisiä ja lyhytaikaisia. Leikkaustekniikoita vertaileva tutkimus on kuitenkin vasta menossa ja lyhyen aikavälin tuloksia odotetaan noin 4 – 5 vuoden kuluttua.

Tähystysleikkauksesta toipuminen

Toipumisaika lonkan tähystysleikkauksesta on pidempi kuin yleisimmistä niveltähystyksistä. Työkyvyttömyysaika on yleensä noin 4 – 6 viikkoa, jonka jälkeen pääsääntöisesti pääsee palaamaan takaisin työelämään. Kontaktilajien osalta harrastuskielto on 3 kuukautta reisiluun kaulan murtumariskin minimoimiseksi.

Aktiivinen kuntouttaminen alkaa lähes välittömästi leikkauksen jälkeen omatoimisilla harjoitteilla kuormaa ja vaativuutta vähitellen nostaen. Ammattiurheilijat palloilulajeissa palavat peleihin yleensä noin 5 – 6 kuukautta leikkauksen jälkeen, mutta ”kunnossa” lonkka on aikaisintaan noin vuoden kohdalla, ja osalla paraneminen jatkuu aina puoleentoista vuoteen saakka.

Lonkkavaivojen hoito fysioterapian avulla

Hoidossa keskeistä on lonkan ja lantion lihastasapainon, sekä kävely ja juoksurytmin palauttaminen alaraajan toimintaan perehtyneen fysioterapeutin ohjauksessa. Yleensä fysioterapia aloitetaan ennen leikkaushoitoa, vaikka leikkaus olisikin todettu jo tarpeelliseksi.

Fysioterapia toteutetaan omatoimisin, fysioterapeutin ohjaamin kotiharjoittein. Kaikki kohdennettu harjoittelu , joka on tehty ennen leikkaustoimenpidettä, helpottaa potilaan toipumista leikkauksen jälkeen. Luonnollisesti harjoittelun täytyy tapahtua kipua kunnioittaen. Lonkan kipeyttävästä jumpasta on erittäin harvoin hyötyä jatkoa ajatellen.

Lonkkamaljan asennonkorjaus

Vajaakatteisen lonkkamaljan (dysplasia) leikkaushoito on lonkkamaljan asennonkorjaus leikkaus (periacetabulaarinen osteotomia). Leikkaus suoritetaan aina ns. avoleikkauksena, jossa lonkkamalja irrotetaan lantioluusta, käännetään edullisempaan asentoon ja kiinnitetään tyypillisesti kahdella ruuvilla.

Leikkauksen jälkeen liikkuminen tapahtuu reilun kahden kuukauden ajan kahdella kyynärsauvalla. Jalalle voi kivun mukaan laittaa puolet painosta, eli seisoessa painon pitää jakautua molemmille jaloille, eikä leikatulla jalalla saa ponnistaa. Sairasloma-aika on yleensä noin 3 kk. Kuitenkin lopullinen tulos on todettavissa aikaisintaan vuoden kohdalla.

Suurimmalle osalle potilaista ei tarvita lisäleikkauksia, mutta noin 40 prosentilla rustoisen reunuksen repeämä aiheuttaa kipua vielä leikkauksen jälkeen. Tällöin tehdään vielä lonkkanivelen tähystysleikkaus, jossa vaurio korjataan. Lonkkamaljan asennon korjaaminen on iso toimenpide, johon liittyy myös riskejä. Leikkaukset on Suomessa keskitetty muutamiin yksiköihin.

Varaa aika asiantuntijalle

Vaivaako lonkkakipu? NEO:n kokeneille asiantuntijoille saat ajan nopeasti. Varaa aika puhelimitse 010 235 3535 tai nettiajanvarauksemme kautta.

Asiantuntijat

Lasse Lempainen

ortopedi, polvi-, jalkaterä- ja nilkkakirurgi, jännekirurgi

Sakari Orava

ortopedi, polvi- ja nilkkakirurgi, jännekirurgi

Janne Sarimo

ortopedi, polvi- ja nilkkakirurgi, jännekirurgi