Työkykyarviot

Neuro NEO:n neurologit ovat perehtyneet erityisesti neurologisista sairauksista ja vammoista kärsivien henkilöiden työkyvyn arviointeihin.

Työkyvyn arviointia saatetaan tarvita esimerkiksi sairauspäivärahaa, kuntoutustukea tai eläkettä varten. Mikäli sinulla on neurologinen sairaus tai vamma ja tarvitset työkyvyn arviointia, varaa aika asiantuntijoillemme. Ajan saat helposti nettiajanvarauksemme kautta tai puhelimitse, puh. 010 235 3535.

Miten työkykyä arvioidaan?

Työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien arvioinnin lähtökohtana on selvitys henkilön terveydentilasta. Lääkärillä tulee olla käytettävissään mahdolliset aikaisemmat tutkimus- ja sairauskertomustiedot.

Työkykyä arvioitaessa otetaan huomioon henkilön koulutus- ja työhistoria, vian, vamman tai sairauden aiheuttamat rajoitteet, työkyvyn alenema sekä rajoitteista huolimatta mahdollisesti jäljellä oleva työkyky. Lääkäri arvioi tutkittavan toimintakykyä, kuntoutusmahdollisuuksia ja lisätutkimusten tarvetta.

Mahdollinen tarvittava lisätutkimus voi olla esimerkiksi neuropsykologinen tutkimus tai kuvantamistutkimus. Mikäli työkykyä on jäljellä, arvioidaan, voidaanko työkykyä parantaa tai palauttaa esimerkiksi hoidon avulla, lääkinnällisen kuntoutuksen keinoin tai ammatillista kuntoutusta hyödyntämällä. Lääkäri tekee tarvittavat lausunnot tutkimusten jälkeen.

Asiantuntijat

Juha-Pekka Erälinna

neurologi

Janek Frantzén

neurokirurgi, selkä- ja kaularankakirurgi

Matti Karvonen

neurologi

Nina Kemppainen

neurologi

Jaana Korpela

neurologi

Mikko Laaksonen

neurologi

Salla Lamusuo

neurologi

Riitta Niskanen

neurologi

Olli Oksaranta

neurologi

Jaakko Rinne

neurokirurgi

Olli Tenovuo

neurologi

Pauli Ylikotila

neurologi