Parkinsonin tauti

Parkinsonin taudin keskeisiä oireita ovat vapina, lihasjäykkyys ja liikkeiden hitaus. Vapina on luonteeltaan lepovapinaa, eli sitä esiintyy muutenkin kuin vain kannatuksessa tai liikkeessä. Tauti alkaa lähes aina toispuoleisin oirein. Symmetrinen oireiden alku on harvinaista.

Parkinsonin tauti on tavallisesti ikääntyneen väestön sairaus, jonka diagnoosi tehdään usein eläkeiän kynnyksellä. Hoitoon on olemassa useita eri lääkkeitä, ja myös kuntoutus on tärkeässä roolissa.

Parkinsonin taudin toteaminen perustuu neurologin tekemään tutkimukseen. Diagnostiikan apuna saatetaan käyttää laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia. Parkinsonin taudin diagnoosiin kuitenkin periaatteessa riittää neurologin tekemä arvio.

Parkinsonin taudin asiantuntijat pitävät vastaanottoaan Neuro NEO:ssa. Varaa aika vastaanotolle!

Mikä on Parkinsonin tauti?

Parkinsonin tauti on aivojen tyvitumakkeiden vauriosta johtuva liikkumiseen ja lihaksistoon vaikuttava sairaus. Taudin perussyytä ei tunneta, mutta sen neurokemialliset mekanismit aivoissa tunnetaan melko hyvin.

Keskeisintä oireiden ja hoidonkin kannalta on aivojen dopamiini-välittäjäaineen väheneminen. Väheneminen johtuu aivojen dopamiinia tuottavan mustatumakkeen (substantia nigra) rappeutumisesta.

Parkinsonin taudin hoito

Parkinsonin taudin hoitoon on lukuisia lääkkeitä. Kuntoutukselliset hoidot ovat tärkeässä asemassa liikunta- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Tyypillisesti hoito aloitetaan lievemmillä lääkkeillä, mutta mikäli oireet eivät helpota voidaan siirtyä voimakkaampiin vaihtoehtoihin. Myös kirurgisia hoitoja on olemassa (kuten aivojen stimulaattorihoito), mutta ne soveltuvat vain harvoille potilaille ja sellaisessa tilanteessa, jolloin lääkehoidoista ei saada riittävää apua.

Asiantuntijat

Anu Anttinen

neurologi

Anna Brück

neurologi

Juha-Pekka Erälinna

neurologi

Janek Frantzén

neurokirurgi, selkä- ja kaularankakirurgi

Pekka Jokinen

neurokirurgi

Valtteri Kaasinen

neurologi

Matti Karvonen

neurologi

Nina Kemppainen

neurologi

Jaana Korpela

neurologi

Mikko Laaksonen

neurologi

Salla Lamusuo

neurologi

Pauliina Lindholm

neurologi

Riitta Niskanen

neurologi

Olli Oksaranta

neurologi

Jaakko Rinne

neurokirurgi

Juha Rinne

neurologi

Pauli Ylikotila

neurologi