MS-tauti on yksilöllinen ja monimuotoinen sairaus

MS-tauti on parantumaton keskushermoston autoimmuunisairaus, johon sairastutaan yleensä noin 30-vuotiaana. Tyypillisiä alkuoireita ovat muun muassa tuntohäiriöt, näön heikentyminen, kömpelyys ja tasapainon häiriöt.

MS-taudin hoitamisessa käytettävät lääkkeet vähentävät sairauden pahenemisvaiheita ja hidastavat toimintakyvyn heikkenemistä. Lääke valitaan yksilöllisesti suomalaisen käypä hoito -suosituksen mukaisesti.

Hoitoihin liittyy eritysvaatimuksia sopivan hoidon valinnan ja toteuttamisen osalta sekä yleensä myös erilaisia mahdollisia haittavaikutuksia. Tämän vuoksi hoidon toteutus ja seuranta pitää tehdä neurologiaan ja MS-tautiin perehtyneessä hoitopaikassa.

Neuro NEO:ssa pitävät vastaanottoaan kokeneet MS-taudin hoidon asiantuntijat. Varaa aika vastaanotolle puhelimitse 010 235 3535 tai nettiajanvarauksemme kautta.

MS-taudin oireet ovat monimuotoisia

MS-taudin oireet ovat hyvin monimuotoisia ja ennalta arvaamattomia. Oireita aiheuttavia tulehduspesäkkeitä voi kehittyä mille keskushermoston alueelle tahansa, mutta tyypillisiä MS-taudin alkuoireita ovat tuntohäiriöt (esimerkiksi puutuminen ja pistely), näön heikentyminen (näköhermon tulehdus) sekä kömpelyys ja tasapainon häiriöt.

Uupumus (fatiikki) ja ajattelun pulmat ovat myös tavallisia oireita. Tyypillisiä MS-taudin myöhäisoireita ovat kävelyn ja tasapainon vaikeudet sekä virtsarakon toiminnan häiriöt.

Mikä aiheuttaa MS-taudin?

Perimällä ja ympäristötekijöillä arvellaan olevan merkittäviä vaikutuksia MS-taudin syntymiseen. Yleinen sairastumisikä on noin 30-vuotiaana. MS-tauti on psyykkisten sairauksien sekä tapaturmien jälkeen kolmanneksi suurin ennenaikaisen työkyvyttömyyden aiheuttaja nuoressa suomalaisessa aikuisväestössä.

MS-taudin aiheuttajaa tai sen tarkkaa syntymekanismia ei tunneta. Sairauden luonnolliseen kulkuun ja oireisiin vaikuttavia lääkkeitä on onnistuttu kehittämään, kun on tutkittu MS-taudin puhkeamisen jälkeen ilmaantuneita kliinisiä oireita sekä niiden taustalla olevia autoimmuunimekanismeja.

MS-taudin lääkehoito

MS-taudin hoitoon on käytössä monia lääkkeitä. Sopivin lääke valitaan aina yksilöllisesti. Näiden kaikkien hoitojen vaikutuksen uskotaan välittyvän eri mekanismeilla, mutta pääosin kuitenkin auttaja T-lymfosyyttilinjan solujen kautta.

Lääkkeiden teho MS-taudin hoidossa tulee esiin pahenemisvaiheiden vähentymisenä ja sairauteen liittyvän toimintakyvyn heikkenemisen hidastumisena sekä magneettitutkimuksissa todettavien MS-muutosten kertymisen hidastumisena.

Aktiivista tutkimusta MS-taudin hoitamiseksi

Nykyisten hoitojen teho on kuitenkin vain osittaista. Tämän vuoksi erilaisille lääkevaihtoehdoille on tarvetta, ja tutkimusta uusien hoitojen kehittämiseksi tehdään hyvin paljon.

Asiantuntijat

Anu Anttinen

neurologi

Harri Arikka

lastenneurologi

Anna Brück

neurologi

Juha-Pekka Erälinna

neurologi

Janek Frantzén

neurokirurgi, selkä- ja kaularankakirurgi

Pekka Jokinen

neurokirurgi

Valtteri Kaasinen

neurologi

Matti Karvonen

neurologi

Nina Kemppainen

neurologi

Jaana Korpela

neurologi

Mikko Laaksonen

neurologi

Salla Lamusuo

neurologi

Pauliina Lindholm

neurologi

Riitta Niskanen

neurologi

Olli Oksaranta

neurologi

Jaakko Rinne

neurokirurgi

Pauli Ylikotila

neurologi