Aivovamman ensioireet ilmaantuvat pian vamman jälkeen

Aivovamman ensioireita ovat tajunnan häiriöt, muistiin liittyvät häiriöt, päänsärky, huimaus, pahoinvointi, väsymys, unihäiriöt, keskittymisvaikeudet, yleinen hidastuneisuus sekä ärtyneisyys.

Kaikkein lievimpiä vammoja lukuun ottamatta aivovamma aiheuttaa yleensä ensimmäisinä tunteina ja päivinä monenlaisia oireita.

Aivovammaan liittyvä tajuttomuus ja muistiaukko ovat tärkeitä, kun arvioidaan vamman vakavuutta ja sen ennustetta. Tajuttomuus tarkoittaa, että potilas on puheelle reagoimaton. Vamman jälkeinen muistiaukko (post-traumaattinen amnesia, PTA) tarkoittaa ajanjaksoa, jolta yhtenäiset normaalit muistikuvat puuttuvat.

Päänsärky on tavallisin fyysinen oire

Päänsärkyä esiintyy useammin lievien aivovammojen yhteydessä. Päänsärky voi olla ensimmäisinä päivinä hyvin voimakasta. Noin kolmasosalle jää pitkäkestoista päänsärkyä. Särky voi johtua aivovammasta, tai siihen usein liittyvästä niskan retkahdusvammasta.

Huimaus on hyvin yleinen alkuvaiheen oire

Huimaus on yleensä joko niin sanottua kiertohuimausta tai heitehuimausta. Molemmissa tapauksissa oire lievenee usein melko nopeasti. Osalla vamman luonteesta riippuen voi huimaus ja/tai tasapainovaikeus jäädä pysyväksi oireeksi.

Kiertohuimauksessa maailma pyörii useimmiten asennon muutosten yhteydessä jonkin aikaa ympäri. Kiertohuimaus on rajuudestaan huolimatta useimmiten viaton oire. Yleensä se johtuu tasapainoelimen saamasta täräyksestä ja lievenee vähitellen häviten lopulta kokonaan.

Heitehuimauksella tarkoitetaan epävarmaa huteraa oloa, lähinnä pystyasennossa ollessa. Heitehuimauksen syynä on yleensä joko keskushermoston tasapainojärjestelmien häiriö tai tapaturmaan liittyvä niskan retkahdusvamma.

Pahoinvointiin liittyy usein oksentelua

Pahoinvointi on tavallista vamman jälkeisinä ensimmäisinä tunteina ja päivinä, ja siihen liittyy usein oksentelua. Oire johtuu aivorungon pahoinvointikeskusten tärähdyksestä, ja on vaaraton. Pahoinvointi häviää lähes aina muutaman päivän kuluessa.

Väsymys kuuluu lähes kaikkien aivovammojen ensioireisiin

Lievässä aivovammassa väsymys on vain vähän tavallista voimakkaampaa, ja se lievenee päivä päivältä. Väsymykseen voi luonnollisesti vaikuttaa esimerkiksi unen häiriintyminen sairaalaympäristön tai kipujen vuoksi.

Jos sairaalloinen väsymys pitkittyy paria päivää pitemmäksi ja siihen liittyy muistin pätkimistä, voi kyse olla merkittävästä aivovammasta. Jos potilas nukkuu pääosan ensimmäisistä vamman jälkeisistä vuorokausista, on vamman laatua hyvä tutkia tarkemmin.

Keskittymisvaikeudet ja muistiongelmat

Tavallisia ensimmäisten päivien tai viikkojen oireita ovat myös keskittymisen vaikeus ja muistin epävarmuus. Entiset mielenkiinnon kohteet eivät jaksa innostaa, hälinä häiritsee normaalia enemmän ja esimerkiksi kirjan lukeminen saattaa tuntua työläältä. Muisti tuntuu pätkivän, sanoja joutuu hakemaan ja tavarat hukkuvat.

Aivovamman jälkioireet

Kuntoutus aivovamman jälkeen

Asiantuntijat

Anu Anttinen

neurologi

Harri Arikka

lastenneurologi

Juha-Pekka Erälinna

neurologi

Janek Frantzén

neurokirurgi, selkä- ja kaularankakirurgi

Pekka Jokinen

neurokirurgi

Nina Kemppainen

neurologi

Jaana Korpela

neurologi

Mikko Laaksonen

neurologi

Salla Lamusuo

neurologi

Riitta Niskanen

neurologi

Olli Oksaranta

neurologi

Jaakko Rinne

neurokirurgi

Olli Tenovuo

neurologi

Milla Ylijoki

lastenneurologi

Pauli Ylikotila

neurologi