Ääreishermoston sairaudet

Tyypillisiä ääreishermoston sairauden oireita ovat säteilevä, voimakas kipu sekä tuntohäiriöt, joskus myös lihasheikkous.

Ääreishermoston sairauksia ovat hermojuurivauriot, monihermosairaudet sekä yksittäisen hermon vaurioituminen.

Tutkimusten avulla oireiden syy pystytään selvittämään useimmissa tapauksissa. Ääreishermoston sairauksissa oireiden ja neurologisen tutkimuksen perusteella päästään jo usein oikeaan diagnoosiin. Tarkentavana tutkimuksena voidaan tehdä ENMG eli koneellinen hermorata- ja lihastutkimus.

Hermojuurten sairauksissa tarvitaan usein lisäksi magneettikuvaus, joka kohdennetaan oirealueelle tarkan neurologisen tutkimuksen perusteella. Polyneuropatian syyn selvittämiseksi tarvitaan laajat verikokeet.

Neurologian erikoislääkäreiden vastaanotolle voit varata ajan nopeasti ja helposti puhelimitse 010 235 3535 tai nettiajanvarauksemme kautta.

Hermojuurivauriot

Selkäytimestä lähtevän hermojuuren vaurion yleisin syy on välilevynpullistuma. Rangan kulumamuutokset voivat myös ahtauttaa hermojuuriaukkoja ja painaa hermojuuria.

Hermojuuren vaurion oireena on vaurioalueelta alkava ja kyseisen hermon hermotusalueelle säteilevä voimakas kipu ja tuntohäiriö sekä pahimmillaan lihasheikkous. Yleisin vaurion syy on lannerangan välilevynpullistuma, jossa kipu alkaa ristiselästä ja säteilee alaraajaan.

Hermojuurivaurioiden hoito

Välilevynpullistuma voi parantua itsestään viikkojen tai kuukausien kuluessa. Mikäli oireet ovat vaikeat, tarvitaan leikkaushoitoa.

Polyneuropatiat

Polyneuropatia eli monihermosairaus on ääreishermoston sairaus, jonka aiheuttaa jokin hermoja vaurioittava tekijä. Yleisimmät syyt ovat sokeritauti, alkoholi, kilpirauhassairaudet, munuaisten vajaatoiminta ja vitamiinipuutokset.

Harvinaisempia aiheuttajia ovat erilaiset myrkyt, liuottimet ja lääkkeet, erityisesti syövän hoidossa käytetyt solunsalpaajat. Sekä B-vitamiinin puutos (B12-vitamiini) että yliannostus (B6-vitamiini) voivat aiheuttaa polyneuropatiaa. Lisäksi esiintyy perinnöllisiä polyneuropatioita, jotka yleensä alkavat oireilla jo varhaislapsuudessa, mutta joskus oireet ilmenevät vasta keski-iässä.

Tulehdukselliset polyneuropatiat ovat harvinaisia ja yleensä nopeasti eteneviä erotuksena muihin neuropatioihin. Tarkoista selvittelyistä huolimatta noin kolmanneksessa tapauksista polyneuropatian aiheuttaja jää epäselväksi.

Polyneuropatian oireet

Polyneuropatian oireet alkavat raajojen kärkiosista ja etenevät sitten pikkuhiljaa vartaloon päin. Ensimmäiset oireet ovat yleensä tunto-oireita: pistelyä, puutumista, tunnottomuutta ja särkyä. Oireiden edetessä voi ilmaantua myös lihasheikkoutta.

Polyneuropatian hoito

Polyneuropatian hoito riippuu sen syystä. Sokeritaudin aiheuttaman monihermosairauden oireet voivat lievittyä sokeritaudin hoitoa tehostamalla. Alkoholin aiheuttama sairaus voi parantua alkoholin käytön lopetuksen jälkeen.

Erilaisiin puutostiloihin liittyvät monihermosairaudet voivat parantua puutosten korjauksella. Toipuminen voi kuitenkin jäädä epätäydelliseksi, mikäli ongelma on jatkunut pitkään. Tunto-oireita – neuropaattista kipua ja pistelyä – voidaan hoitaa tietyillä epilepsialääkkeillä ja kipukynnystä nostavilla mielialalääkkeillä.

Mononeuropatiat

Yleisin syy yhden hermon sairauteen eli mononeuropatiaan on hermon pinnetila. Hermo voi joutua puristuksiin esimerkiksi ranteen alueella, jolloin tietyissä asennoissa ja erityisesti öisin ilmaantuu sormien puutumista. Pitkälle edenneessä tilanteessa voi esiintyä laaja-alaisempaa yläraajasärkyä ja lihasheikkoutta. Kyseistä medianushermon pinnetilaa kutsutaan rannekanavaoireyhtymäksi.

Muita yleisiä yhden hermon pinnetiloja ovat kyynärhermon pinne kyynärpäässä (oireena pikkusormen ja nimettömän puutuminen), sekä pohjehermon pinne polven alueella (oireena jalkaterän roikkuminen ja läpsyminen kävellessä). Kasvohermohalvauksen syy jää usein epäselväksi, mutta sen kulkuväylä on ahdas, ja mahdollisesti siksi hermo on altis vaurioille. Useat muutkin hermot ovat alttiita vaurioille sijaintinsa vuoksi, ja pelkkä huonossa asennossa nukuttu yö voi aiheuttaa väliaikaisia hermo-oireita.

Pinnetilojen lisäksi infektiot, esimerkiksi borrelioosi, voivat aiheuttaa erilaisia yhden tai useamman hermon halvauksia.

Mononeuropatioiden hoito

Väliaikaisesta ulkoisesta hermoon kohdistuneesta paineesta aiheutuneet vauriot paranevat yleensä hyvin itsestään, mutta pinnetiloissa tarvitaan usein leikkaushoitoa. Tulehduksellisissa taudeissa käytetään lääkehoitoja, aiheuttajasta riippuen joko antibiootteja tai viruslääkkeitä.

Asiantuntijat

Anu Anttinen

neurologi

Harri Arikka

lastenneurologi

Anna Brück

neurologi

Juha-Pekka Erälinna

neurologi

Janek Frantzén

neurokirurgi, selkä- ja kaularankakirurgi

Pekka Jokinen

neurokirurgi

Valtteri Kaasinen

neurologi

Matti Karvonen

neurologi

Nina Kemppainen

neurologi

Jaana Korpela

neurologi

Mikko Laaksonen

neurologi

Salla Lamusuo

neurologi

Pauliina Lindholm

neurologi

Riitta Niskanen

neurologi

Olli Oksaranta

neurologi

Jaakko Rinne

neurokirurgi

Olli Tenovuo

neurologi

Milla Ylijoki

lastenneurologi

Pauli Ylikotila

neurologi