Etusivu / Palvelut / Neurologiset oireet ja sairaudet / Neurofysiologiset tutkimukset

Neurofysiologiset tutkimukset

Neuro NEO:ssa tehdään useita neurofysiologisia tutkimuksia. Tutkimuksiin tarvitaan lääkärin lähete.

Neuro NEO:ssa on nykyaikainen kliinisen neurofysiologian laboratorio, jossa tehdään useita neurofysiologian erikoisalaan kuuluvia tutkimuksia:

 • yöpolygrafiatutkimukset (suppea unipolygrafia)
 • hereilläpysymistestit (MWT-tutkimus)
 • aivosähkökäyrän rekisteröinnit (EEG-tutkimus)
 • hermorata- ja lihassähkötutkimukset (ENMG).

Neurofysiologisten tutkimusten tarpeen arvioi lääkäri. Tutkimuksiin saat ajan nopeasti soittamalla ajanvarausnumeroomme, puh. 010 235 3535.

Aivosähkökäyrä EEG

Aivosähkökäyrätutkimus eli EEG-tutkimus tehdään selvitettäessä esimerkiksi kohtauksellisia oireita, tajunnan häiriöitä tai epilepsioita.

Tutkimuksessa hiuspohjaan kiinnitetään pieniä elektrodeja, jotka rekisteröivät aivojen sähköistä toimintaa. Tutkimuksen aikana ilmaantuvat kohtausoireet videoidaan.

Aivosähkökäyrätutkimukseen tullessa hiusten tulee olla puhtaat. Tutkimuksen tekee hoitaja, ja se kestää noin tunnin. Lääkkeiden käytöstä on hyvä keskustella lähettävän lääkärin kanssa ennen tutkimuksen tekemistä.

Uni-EEG-tutkimus

Uni-EEG-tutkimusUni-EEG-tutkimuksessa on tarkoitus, että tutkittava nukahtaa tutkimuksen aikana. Rekisteröinti kestää 1–1,5 tuntia. Ennen Uni-EEG-tutkimusta potilaan tulee valvoa erillisen ohjeen mukaan. Potilas saa ohjeen ajanvarauksen yhteydessä.

Mikäli olet tulossa tutkimukseen pienen lapsen kanssa, kannattaa mukaan ottaa lapsen oma lelu, tutti, maitopullo tai uniliina. Ne auttavat lasta tuntemaan olonsa turvalliseksi ja nukahtaminen onnistuu helpommin. Matkalla tutkimukseen lapsi ei saisi nukahtaa.

Unitutkimus / Yöpolygrafia

UnitutkimusKoko yön yöpolygrafialla tutkitaan uniapneatautia, osittaista ylähengitystieahtaumaa, kuorsausta ja yöllisiä jalkojen liikehäiriöitä. Tutkimuksessa rekisteröidään hengitystä, liikkeitä, nukkumisasentoa sekä veren happikyllästeisyyttä. Laite ei rajoita liikkumista tutkimuksen aikana.

Yörekisteröinti tehdään kotona. Potilas noutaa tutkimuslaitteen Neuro NEO:sta ja saa tarkat ohjeet tutkimusta varten. Laite palautetaan seuraavana päivänä.

Hermorata- ja lihassähkötutkimus (ENMG)

ENMG-tutkimuksella tutkitaan ääreishermojen ja lihasten toimintaa. Tutkimuksesta käytetään myös nimitystä lihassähkötutkimus tai hermoratatutkimus. ENMG-tutkimus saattaa joidenkin mielestä tuntua jonkin verran epämiellyttävältä.

ENMG-tutkimus ei vaadi erityistä valmistautumista. Talvella miesten on syytä varata mukaan tutkimukseen lyhytlahkeiset alushousut, jos on tarkoitus tutkia selkää tai alaraajoja. Tutkimuksen tekee kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri.

Tutkimus koostuu tavallisesti kahdesta osasta:

 • Hermoratojen tutkimuksessa ääreishermoa ärsytetään pienellä sähkösykäyksellä, ja vaste mitataan pinta-anturilla ihon päältä.
 • Lihassähkötutkimuksessa lihakseen pistetään ohut neula, joka mittaa lihaksen sähköistä toimintaa levossa ja lihassupistuksen aikana.

Tutkimus kestää noin puoli tuntia. Yksinkertaisten hermojen pinnetilojen tutkiminen kestää joskus vain 15–20 minuuttia, kun taas monimutkaisen ja laaja-alaisten sairauksien tutkiminen saattaa kestää yli tunnin.

ENMG- tutkimusta käytetään diagnosoitaessa seuraavia tauteja:

 • Paikalliset ääreishermojen vauriot
  • Hermopinteet
  • Hermojuurten vauriot
  • Hermovammat
  • Hermotulehdukset
 • Monihermovauriot (polyneuropatiat)
  • Sokeritautiin liittyvä monihermovauriot
  • Tulehdukselliset monihermovauriot
 • Lihashermojen taudit
  • ALS- tauti
 • Lihastaudit
  • Lihastulehdukset
  • Perinnölliset lihastaudit
 • Hermo-lihasliitoksen sairaudet

Hereilläpysymistesti (MWT)

Hermorata-ja-lihassahkotutkimus-ENMGHereilläpysymistestillä selvitetään tutkittavan kykyä ylläpitää päiväaikaista vireyttä. Yleensä MWT-tutkimukseen lähetetään henkilö, jolla on joko todettu tai hoidossa oleva vireyttä todennäköisesti alentava sairaus, esimerkiksi uniapneatauti.

Hereilläpysymistesti tehdään laboratorio-olosuhteissa Neuro NEO:n äänieristetyssä huoneessa ennalta määritetyn tarkan kaavan mukaan. Tutkimus kestää koko päivän, ja siinä rekisteröidään neljä 40 minuutin jaksoa.

Mittauksien aikana istutaan lepotuolissa virikkeettömässä ja hämärässä huoneessa tekemättä mitään ja pyritään samalla pysymään hereillä. Vireystilaa seurataan pään ja vartalon alueelle asetettavilla antureilla. Lisäksi tutkimustilanne videoidaan.

Erikoislääkäri antaa tutkimuksen jälkeen yksityiskohtaisen lausunnon kulloiseenkin kysymyksenasetteluun perustuen.

Asiantuntijat

Satu Laaksonen

neurofysiologi

Hannu Mikola

neurofysiologi

Antti Puhakka

neurofysiologi

Milla Ylijoki

lastenneurologi