Lasten ja nuorten aivovammat

Sadat suomalaislapset ja nuoret saavat vuosittain tapaturmaisesti aivovamman. Pienemmillä lapsilla aivovamma aiheutuu yleensä putoamisesta. Isommilla lapsilla suurin yksittäinen syy ovat liikenneonnettomuudet. 

Suurin osa suomalaisten lasten ja nuorten aivovammoista on yleensä lieviä. Useimmiten lapsen toimintakyky palautuu entiselleen. Vaikeimmissa aivovammoissa jälkioireet ovat tavallisia, ja pahimmillaan ne aiheuttavat pysyvän toimintakyvyn heikkenemisen.

Lapsilla tavallisimpia aivovamman jälkioireita ovat päänsärky, väsyneisyys, keskittymisvaikeudet, muistiongelmat, oppimisen ja uusien asioiden omaksumisvaikeudet sekä tunne-elämän ja sosiaalisen kanssakäymisen pulmat. Osa aivovamman oireista voi tulla näkyviksi vasta vuosien kuluttua vamman syntymisestä keskushermoston kypsymisen myötä. Aivovamma lisää myös riskiä sairastua epilepsiaan.

Neuro NEO:sta saat asiantuntevaa hoitoa aivovammojen tutkimisessa ja hoidossa. Varaa aika vastaanotolle puhelimitse tai nettiajanvarauksemme kautta!

Vamman vaikeusasteeseen vaikuttavat lapsen ikä ja kehitysvaihe, aivovamman sijainti, vamman laajuus, vamman syntytapa ja toipumisen edistyminen. Lapsen ja nuoren kuntoutuminen etenee aina yksilöllisesti, ja toipumisen astetta on mahdotonta ennustaa varhaisessa vaiheessa. Toipuminen ja kuntoutuminen voivat viedä jopa vuosia.

Varhaiskuntoutus aloitetaan jo sairaalassa

Aivovamman saaneiden lasten ja nuorten kuntoutuksessa on otettu Suomessa aimo harppaus eteenpäin viime vuosien aikana.

Varhaiskuntoutus aloitetaan jo sairaalassa mahdollisen ensi- ja tehohoidon jälkeen. Varhaiskuntoutuksen kesto ja laajuus määräytyvät alkutilan perusteella, ja se voi olla päivistä aina useampaan kuukauteen. Toisinaan varhaiskuntoutukseen liittyvää jatkokuntoutusta toteutetaan Helsingissä Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksessa (Synapsia).

Jatkohoito ja –kuntoutus on yksilöllistä

Useimmiten jatkokuntoutus voidaan toteuttaa kotona heti lapsen tai nuoren voinnin niin salliessa. Kuntoutustarve, tukitoimet päivähoitoon ja kouluun sekä muun hoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Lapselle ja nuorelle laaditaan lääkinnällinen kuntoutussuunnitelma seurantasuosituksineen, jossa otetaan kantaa niin järjestelyihin kuin kustannusten kattamiseen.

Erilaiset liitot ja järjestöt täydentävät osaltaan julkisen terveydenhuollon ja sosiaali- sekä koulutoimen tarjoamia tukimuotoja.

Asiantuntijat

Anu Anttinen

neurologi

Harri Arikka

lastenneurologi

Juha-Pekka Erälinna

neurologi

Janek Frantzén

neurokirurgi, selkä- ja kaularankakirurgi

Pekka Jokinen

neurokirurgi

Jaana Korpela

neurologi

Mikko Laaksonen

neurologi

Salla Lamusuo

neurologi

Riitta Niskanen

neurologi

Olli Oksaranta

neurologi

Jaakko Rinne

neurokirurgi

Olli Tenovuo

neurologi

Milla Ylijoki

lastenneurologi

Pauli Ylikotila

neurologi