Etusivu / Palvelut / Lasten vaivat ja sairaudet / Vastasyntyneen ja pienen vauvan ongelmat

Neonatologia tutkii vastasyntyneen ja pienen vauvan ongelmia

Lasten_NEO_vastasyntyneen-ongelmat

Neonatologia on lastentautien haara, joka keskittyy vauvan ensimmäisten neljän elinviikon aikaisten ongelmien tutkimiseen ja hoitoon sekä varhaisen imeväisajan eli vauvan ensimmäisten 12 kuukauden normaalin kasvun ja kehityksen turvaamiseen. Ongelmia saattaa olla esimerkiksi ravitsemuksessa, kehityksessä tai vuorokausirytmin löytämisessä.

Lasten NEO:n erikoislääkärit auttavat silloin, jos olet huolissasi vauvasi hyvinvointiin liittyvistä asioista. Varaa aika vastaanotolle puhelimitse tai netissä!

Poikkeava kasvu

Imeväisiässä tavallisin syy niukkaan kasvuun liittyy ravitsemukseen. Joskus rintamaitoa ei nouse riittävästi tai vauvalla voi olla hankaluuksia syömisen kanssa.

Harvinaisissa tapauksissa kasvuhäiriön tai syömisvaikeuksien takaa voi löytyä sairaus, kuten synnynnäinen sydänvika tai oireyhtymä. Niukasti kasvavan vauvan kohdalla on tärkeää, että lääkäri arvioi riittävän energiansaannin ja poissulkee hoitoa vaativat sairaudet.

Syömisvaikeudet ja pulauttelu

Joskus vauvan on vaikea imeä rinnasta tai pullosta, ja myös syömisrytmin löytymisessä voi olla hankaluuksia.  Miltei kaikki vauvat myös pulauttelevat ainakin jonkin verran. Näissä tapauksissa on vain harvoin kyseessä hoitoa vaativa sairaus.

Syömisvaikeudet voivat kuitenkin joskus uhata lapsen kasvua. Toisinaan mahansisällön takaisinvirtauksen aiheuttama pulauttelu ja oksentelu voivat johtaa puutteelliseen kasvuun, ja pulauttelun vuoksi kertyvä pyykkivuori voi kuormittaa perhettä.

Harvinaisissa tapauksissa voimakkaan oksentelun takana voi pienellä imeväisellä olla mahanportin ahtauma, joka tulee diagnosoida ajoissa ja hoitaa kirurgisesti. Toisinaan myös maitoallergia voi ilmetä syömisvaikeutena tai oksenteluna.

Näiden asioiden arvioinnissa useimmiten riittää lapsen kasvun arvioiminen ja lääkärin tekemä tilanteen arvio sekä lapsen tutkiminen. Joskus voidaan tarvita lisäksi muita tutkimuksia, kuten vatsan kaikukuvausta tai ruokatorven happamuuden pitkäaikaisrekisteröintiä tilanteen selvittämiseksi.

Viivästynyt kehitys

Syntymän jälkeen vauvan keskushermosto kypsyy huimaa vauhtia, ja tämä nähdään motorisen ja psykososiaalisen kehityksen edistymisenä. Yksilölliset erot kehitysaikataulussa ovat suuria.

Syntymä hyvin ennenaikaisesti tai synnytyksenaikainen hapenpuute ovat tavallisimpia syitä poikkeavalle kehitykselle. Harvinaisissa tapauksissa voi lapsella olla neurologista kehitystä uhkaava sairaus tai oireyhtymä. Lääkärin toteama kehitysviive tarvitsee aina seurantaa ja usein myös jatkotutkimuksia tai tukitoimia.

Unirytmin ongelmat ja koliikki

Vauvan syntymä usein sekoittaa koko perheen unirytmin. Pienet imeväiset syövät tiheästi eikä vuorokausirytmi ole useinkaan vielä vakiintunut vastaamaan aikuisten tai vanhempien lasten tottumuksia.

Merkittävä osa vauvoista myös itkee runsaasti. Nämä niin kutsutut koliikkivaivat väistyvät iän karttumisen myötä. Normaalisti kasvavalla ja muuten terveellä koliikkivauvalla ei ole mitään hätää, vaikka tilanne monesti perhettä kuormittaakin.

Hoitoa vaativat sairaudet voidaan tarvittaessa tavallisesti poissulkea lääkärin tekemällä tilanteen arviolla ja kliinisellä tutkimuksella. Toisinaan itkuisuuden takaa voi löytyä esimerkiksi maitoallergia.

Vastasyntyneen infektiot

Vastasyntyneen elimistön puolustusjärjestelmä on vielä epäkypsä, joten hän on herkkä saamaan bakteerien ja virusten aiheuttamia infektioita.

Yleiset virusten aiheuttamat hengitystieinfektiot ovat tavallisimpia myös varhaisessa imeväisiässä. Nämä taudit paranevat itsestään, mutta sairauden aikana syöminen voi hankaloitua. Erityisesti erittäin ennenaikaisesti syntyneillä entisillä keskosilla tavalliset flunssat voivat hankaloittaa hengitystä.

Varhaisessa imeväisiässä myös vaikeiden bakteeritulehdusten, kuten verenmyrkytysten tai virtsatieinfektioiden riski on huomattavasti muuta lapsuusikää suurempi. Alle kolmen kuukauden ikäinen kuumeinen vauva kuuluukin aina lääkärin tutkittavaksi.

Asiantuntijat

Marja Mäkelä

erikoistuva lastenlääkäri