Etusivu / Palvelut / Lasten vaivat ja sairaudet / Lasten sydänsairaudet

Lasten sydänsairaudet ovat melko harvinaisia

Lasten_NEO_Lasten_vaivat

Suomessa vuosittain vain alle prosentilla vastasyntyneistä todetaan synnynnäinen sydänvika. Sydänsairaudesta johtuvia oireita on lapsilla harvoin.

Poikkeava väsymys, selvästi heikentynyt rasituksen sietokyky, rytmihäiriötuntemukset sekä sydämen tykytys voivat olla sydänsairauden tai sydänvaivan oireita.

Jos olet huolissasi lapsesi voinnista, varaa aika Lasten NEO:n lastenlääkärille!

Sydämen sivuääni lapsella

Jopa joka toiselta lapselta kuuluu sydämen sivuääni lapsuusiässä. Suurin osa näistä on normaaleja löydöksiä, ja vain hyvin harvoin kysymyksessä on muuten terveellä ja oireettomalla lapsella sydänvika.

Sydämen sivuäänen tutkiminen

Lapsuusiän sivuäänen selvittelyssä tärkein tutkimus on lääkärin tekemä tarkka kliininen tutkimus. Sillä voidaan useimmiten erottaa vaaraton sivuääni sydänvian aiheuttamasta sivuäänestä.

Joskus tarvitaan lisätutkimuksia. Niistä tärkein on sydämen ultraäänitutkimus.

Rytmihäiriö lapsella

Sydämen lisälyöntejä todetaan joskus sattumalöydöksenä lääkärintarkastuksen yhteydessä, mutta rytmihäiriöt ovat lapsilla melko harvinaisia. Suurin osa lasten sydämen lisälyönneistä on luonteeltaan hyvänlaatuisia ja vaarattomia.

Lasten tavallisin merkittävä rytmihäiriö on supraventrikulaarinen tiheälyöntisyys. Siinä sydämen syke on hyvin nopea, 180 – 250 lyöntiä minuutissa. Kohtaus voi kestää muutamasta sekunnista pariin tuntiin tai jopa pidempään. Oireet ovat tykytyksen tunne, heikotus ja huonovointisuus.

Rytmihäiriön tutkiminen ja hoito

EKG-tutkimus antaa tarkan kuvan lisälyönneistä. Jos lisälyöntejä todetaan runsaasti tai jos niihin liittyy oireita, kuten esimerkiksi sydämen muljahtelua tai huonovointisuutta, voidaan tehdä tarkempia tutkimuksia. Lisätutkimuksia ovat EKG:n vuorokausirekisteröinti ja sydämen ultraäänitutkimus.

Supraventrikulaarinen tiheälyöntisyys vaatii aina lisäselvityksiä sairaalan lastenpoliklinikalla (EKG, EKG:n vuorokausirekisteröinti, jne.). Joskus aloitetaan sydämen rytmihäiriön estolääkitys. Myöhemmin voidaan tarvittaessa tehdä sydämen elektrofysiologinen tutkimus (katetrointitutkimus) ja mahdollisuuksien mukaan ylimääräisen sähköisen johtoradan ablaatio (katkaisu).

Rintakipu lapsella

Lasten ja nuorten rintakipu johtuu hyvin harvoin sydämestä. Useimmiten se on vaaratonta, rintakehän alueeseen liittyvää kipua.

Hengitystietulehduksen jälkeen voi murrosikäisillä nuorilla kehittyä sydänlihastulehdus (myokardiitti), jonka yhtenä oireena voi olla puristava rintakipu.

Rintakivun tutkiminen ja hoito

Yleensä lasten rintakipu on oire, jossa tarkka kliininen tutkimus on riittävä. Joskus tarvitaan lisätutkimuksia ja niistä tärkein on EKG.

Jos epäillään sydänlihastulehdusta, tehdään lisätutkimuksia sairaalan lastenpoliklinikalla (EKG, sydämen ultraäänitutkimus, laboratoriotutkimuksia).

Sydänlihastulehduksen hoito on lepo ja tulehduskipulääkitys.

Lapsen pyörtyminen

Murrosikäisillä nuorilla nopeasti ohimenevä pyörtyminen tai tajuttomuuskohtaus on yleensä vaaraton, verenpaineen laskusta johtuva pyörtyminen.

Usein nuori oppii itse ennalta aavistamaan tilanteet ja pystyy välttämään pyörtymisen omalla käyttäytymisellään. Näissä tilanteissa ei tarvita mitään erityisiä tutkimuksia.

Pyörtymisen syyn tutkiminen

Jos pyörtyminen huolestuttaa tai toistuu usein, kannattaa varata aika lääkärin vastaanotolle. Useimmiten nuorten pyörtymistä tutkittaessa lääkärin tarkka kliininen tutkimus on riittävä. Joskus tarvitaan lisätutkimuksia, joista tärkein on EKG.

Jos tajuttomuuskohtaus tulee rasituksen aikana, se voi johtua vakavasta rytmihäiriöstä. Tällaisissa tilanteissa on aina tehtävä tarkat sydäntutkimukset (EKG, EKG:n vuorokausirekisteröinti, sydämen ultraäänitutkimus, kliininen rasituskoe).

Synnynnäiset sydänviat

Vain alle prosentilla Suomessa vuosittain syntyvistä lapsista todetaan synnynnäinen sydänvika. Suurin osa niistä löydetään heti syntymän jälkeen, osa jo sikiöaikana. Osa vioista löydetään myöhemmin lapsuusiällä. Synnynnäisiä sydänvikoja ovat kammioväliseinän ja eteisväliseinän aukot sekä sydämen läppäviat.

Syntymän jälkeen sydänvika voi johtaa erilaisiin oireisiin, joiden perusteella sydänvikaa voidaan epäillä. Joskus lapsen vointi on hyvä, mutta sydämestä kuuluu sydänvian aiheuttama sivuääni. Tärkein tutkimus sydänvian toteamiseksi ja selvittämiseksi on ultraäänitutkimus.

Kammioväliseinän aukko ja eteisväliseinän aukko

Tavallisimmat sydänviat ovat kammioväliseinän aukko (VSD) ja eteisväliseinän aukko (ASD). Pienet kammioväliseinän aukot ovat melko yleisiä, sydämen toiminnan kannalta vähämerkityksellisiä ja itsestään sulkeutuvia.

Kookkaat kammioväliseinän aukot johtavat muutaman viikon iässä sydänoireisiin, ja ne suljetaan leikkauksella yleensä ennen puolen vuoden ikää oireiden ja keuhkoverisuonten rasittumisen takia.

Kookas eteisväliseinän aukko on piilevä vika, koska se ei aiheuta lapselle oireita ja sen aiheuttama sivuääni on hyvin heikko. Kookas eteisväliseinän aukko suljetaan yleensä ennen kouluikää. Suurin osa eteisväliseinän aukoista voidaan sulkea ilman leikkausta verisuoniteitse sulkulaitteella. Joskus sikiöaikainen valtimotiehyt (PDA) aortan ja keuhkovaltimon välillä ei sulkeudu syntymän jälkeen, ja sen sulku voidaan myös tehdä verisuoniteitse.

Sydämen läppävika

Tavallisimmat sydämen läppäviat lapsilla ovat keuhkovaltimoläpän (PS) ja aorttaläpän (AS) ahtaumat. Näiden vaikeusaste vaihtelee hyvin paljon.

Lievä läpän ahtauma ei rasita sydäntä, ja silloin seuranta riittää. Lieväkin ahtauma voi iän myötä kiristyä ja sydän voi rasittua, jolloin hoito on aiheellinen. Läppäahtaumat voidaan nykyään hyvin usein hoitaa pallolaajennuksella. Jos vastasyntyneellä on merkittävä läppäahtauma, on hoito aina aiheellinen.

Hoito voi olla sydänleikkaus tai pallolaajennus. Läppävian korjauksen jälkeen läppä ei ole normaali ja vaikeimmissa tapauksissa tarvitaan myöhemmin uusia toimenpiteitä tai leikkauksia. Merkittävä sydänvika lapsilla on aortan koarktaatio (CoA), jossa aortan kaaren loppuosassa on kaventuma. Se on usein piilevä vika, joka on vaikea havaita.

Lapsi voi olla oireeton, ja ainoat löydökset voivat olla selän puolelta kuuluva sivuääni, heikot nivuspulssit ja korkea verenpaine. Vastasyntyneen vaikea koarktaatio leikataan pian syntymän jälkeen. Lievempi koarktaatio voidaan hoitaa myöhemmin leikkauksella tai pallolaajennuksella.

Lasten sydänleikkaukset Suomessa

Suomessa lasten sydänleikkaukset tehdään kaikki Helsingissä. Sydänlasten seuranta ennen leikkausta ja sen jälkeen tapahtuu keskussairaaloissa lasten sydänvikoihin perehtyneiden lastenlääkärien toimesta ja yliopistollisissa keskussairaaloissa lastenkardiologin vastaanotolla.