Astma ja infektiokierre voivat liittyä yhteen

Yskä voi joskus kestää pitkäänkin, mutta yli kuukauden kestäneen yskän ja toistuvan hengitysvaikeuden syy pitää aina selvittää. Kyseessä voi olla bakteerin tai viruksen aiheuttama ärsytysreaktio keuhkoissa tai alkava astma.

Lapset saavat helposti virusten aiheuttamia hengitystieinfektioita, jotka paranevat yleensä itsellään. Mikäli oireet pitkittyvät, voi niiden syynä olla bakteerin aiheuttama korva-, poskiontelo- tai keuhkotulehdus.

Toistuvat infektiot ja niiden mukanaan tuomat antibioottikuurit rasittavat lasta ja perhettä. Tämän vuoksi toistuvien infektioiden syy tulee aina selvittää. Taustalta voi löytyä esimerkiksi hengitysteiden rakenteellinen vika, puolustusjärjestelmän häiriö tai hengitysteiden pinnan rikkoutuminen astman tai allergian vuoksi.

Jos olet huolissasi lapsesi toistuvista infektioista, ota yhteyttä. Ajan vastaanotolle saat varattua puhelimitse tai nettiajanvarauksestamme.

Lasten astman tutkiminen ja hoito

Astma pystytään lapsilla luotettavasti diagnosoimaan keuhkojen toimintaa mittaavilla hengitystutkimuksilla, kuten spirometrialla tai oskillometrialla.

Oskillometriatutkimus mittaa pikkulapsen keuhkojen toimintaa.
Oskillometriatutkimus mittaa pikkulapsen keuhkojen toimintaa.

Astman lääkehoidossa pyritään löytämään aina pienin mahdollinen lääkitys, jolla oireet pysyvät kurissa ja lapsen keuhkojen kasvu pystytään turvaamaan. Tämän vuoksi lasten astman hoito vaatii tarkkaa erikoislääkärin seurantaa.