Manuaalinen lymfaterapia

Lymfaterapiaa käytetään yleisimmin sekä akuuttien että kroonisten turvotusten hoidossa. Lymfaterapialla voidaan myös lievittää erilaisia kiputiloja.

Lymfaterapialla voidaan nopeuttaa sairaudesta tai vammasta johtuvaa turvotusta ja näin ollen edistää toipumista. Lymfaterapialla voidaan vaikuttaa myös autonomiseen hermostoomme. Lymfaterapia aktivoi parasympaattista hermostoamme, mikä rauhoittaa ja rentouttaa koko kehoa ja näin ollen lievittää myös kipua.

Akuuteissa tilanteissa turvotus on yleensä vamman tai operaation seurauksesta johtuvaa. Kroonisia turvotuksia ovat muun muassa syöpähoitojen jälkeiset sekä imusuoniston toimintahäiriöistä johtuvat turvotukset. Näiden aiheuttamissa turvotuksissa lymfaterapialla on hyvin keskeinen rooli.

Turvotusta voi aiheuttaa myös monet muut tekijät kuin imusuoniston häiriöt. Esimerkiksi sydämen vajaatoiminta aiheuttaa useasti alaraajojen turvotusta, mutta lymfaterapia ei välttämättä sovi sydämen vajaatoiminnasta kärsiville. Tällaisessa tilanteessa lymfaterapian aloittamisesta on suositeltavaa keskustella ensin lääkärin kanssa.

Manuaalista lymfaterapiaa NEO:ssa tekee fysioterapeutti ja lymfaterapeutti Laura Iire. Ajan voit varata joko puhelimitse, puh. 010 235 3535 tai nettiajanvarauksemme kautta. Lymfaterapiaa varten et tarvitse lääkärin lähetettä, mutta lähetteen kanssa Kela korvaa terapiasta pienen osuuden.

Miten lymfaterapia vaikuttaa?

Manuaalisella lymfaterapialla edistetään imunestejärjestelmän toimintaa, eli lisätään imunesteen kulkua elimistössämme.

Imunestejärjestelmä koostuu verisuonista ja imusuonistosta, jotka kulkevat ympäri kehoamme verisuoniston reittejä mukaillen. Imunestejärjestelmä huolehtii kehomme nesteiden, valkuaisaineiden ja solujätteiden kuljettamisesta. Imunestejärjestelmä on kuin viemäriverkosto. Se kuljettaa kaiken nesteen, jota verisuonisto ei pysty kuljettamaan, takaisin verenkiertoon.

Imunestejärjestelmän keskeinen osa ovat imusolmukkeet, joita on useissa paikoissa eri puolilla kehoa: esimerkiksi kaulalla, kainaloissa, vatsan alueella ja nivusissa. Imusolmukkeet muodostavat imunestejärjestelmän keskuksia, jotka suodattavat niiden läpi kulkevasta imunesteestä muun muassa viruksia ja bakteereita. Tästä johtuen imunestejärjestelmä on tärkeä osa kehon puolustusjärjestelmää.

Manuaalinen lymfaterapia vaikuttaa myös autonomiseen hermostoomme. Se aktivoi parasympaattisen hermostomme toimintaa, joka huolehtii verenkierrosta, aineenvaihdunnasta sekä ruuansulatuksesta. Parasympaattisen hermoston aktivoituessa sydämen syke rauhoittuu, hengitystiheys pienenee ja ruuansulatuselimistön toiminta kiihtyy.

Mitä lymfaterapiassa tehdään?

Lymfaterapia suoritetaan tavanomaisesti makuulla, mutta tarpeen vaatiessa myös istuma-asennossa. Manuaalisessa eli käsin tehtävässä lymfaterapiassa kosketus on kevyt, rytminen sekä pumppaava. Terapia myötäilee imusuoniston kulkureittejä.

Hoito aloitetaan aina kaulan alueelta, joka toimii imunestejärjestelmämme yhtenä keskuksena.  Tarkoituksena on ensin avata viemäriverkoston pääväylät, minkä jälkeen voidaan siirtyä hoidettavalle alueelle. Jos kuitenkin esimerkiksi leikkauksen tai sädehoidon vuoksi lähin keskus ei ole toimiva, ohjaa lymfaterapeutti nesteen vaihtoehtoista reittiä pitkin hoidettavalta alueelta toiseen keskukseen.

Koska lymfaterapiassa on tarkoitus päästä vaikuttamaan ihon kautta imusuoniin, pyydetään asiakasta usein riisuutumaan alusvaatteisilleen. Asiakas kuitenkin peitellään hyvin pyyhkeiden tai peittojen avulla. Lymfaterapian jälkeen suositellaan veden runsasta nauttimista.

Lymfaterapian vaikuttavuus on yksilöllistä. Monet huomaavat eron jo heti ensimmäisen hoidon aikana, mutta toiset tarvitset muutaman hoitokerran vaikutuksen saamiseksi. Lymfaterapia-hoitojakson pituus ja hoitojen tiheys suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaan.

Lymfasidokset

Manuaaliseen lymfaterapiaan kuuluu tärkeänä osana lymfaattiset sidokset eli painesidokset. Sidokset tehdään lymfaterapeutin toimesta, ja niiden tarkoitus on tehostaa imunestekiertoa lymfaterapian jälkeen.

Painesidoksien kanssa tai niiden sijaan voidaan myös käyttää painetekstiilejä, jotka ovat asiakkaan mittojen mukaan tehtyjä tukituotteita, kuten esimerkiksi tukisukkia, -hanskoja tai -hihoja.

Lymfaterapeutti ottaa mitat tekstiilejä varten ja määrittää, minkälainen painetuote on paras asiakkaan kokonaisvaltaisen hoidon kannalta.

Varaa aika lymfaterapiaan!

Voit varata lymfaterapiaan ajan NEO Kuntoutuksen asiantuntijalle numerosta 010 235 3535 tai nettiajanvarauksemme kautta.

 

Kirjallisuutta:

Dr-Vodder’s Manual Lymph Drainage. A practical guide. 2011. H. Wittlinger, D. Wittlinger, A. Wittlinger & M. Wittlinger.

Asiantuntijat

Laura Iire

fysioterapeutti