Etusivu / Palvelut / Kuntoutuspalvelut / Kaatumisen pelko / tasapainon hallinta

Kaatumisen pelko kuriin kehonhallintaa harjoittelemalla

neo_liukkaat_kelit

Pelko kaatumisesta on yli 65-vuotiaiden naisten sekä miesten yleinen ongelma. Fysioterapian avulla voidaan kehittää esimerkiksi tasapainon hallintaa, ja näin vähentää kaatumisia sekä siihen liittyviä pelkoja.

Vuosittain yli 65-vuotiaista kaatuu noin kolmannes. Joka viides kaatuminen on niin vakava, että henkilö joutuu hakemaan lääkärin apua. Kaatumisen pelko voi johtaa päivittäisten toimintojen rajoittamiseen, sosiaalisten kontaktien vähenemiseen, fyysisen toimintakyvyn laskuun ja pahimmillaan itsenäisen elämän menettämiseen.

Kaatumiset johtuvat useista eri syistä. Yleisimpiä ovat tasapainon hallinnan vaikeudet, heikko näkö ja dementia. Noin 15 prosenttia kaatumistapauksista johtuu ulkopuolisestä tekijästä ja yhtä moni äkillisestä sairaskohtauksesta kuten tajunnan menetyksestä.

Jos kaatumisen pelon seurauksena henkilön päivittäiset toiminnot rajoittuvat, saattaa tämä johtaa myös fyysisen toimintakyvyn heikkenemiseen. Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan kestävyyttä, voimaa ja taitoa suoriutua päivittäin vastaan tulevista fyysisistä ponnistelua vaativista tehtävistä.

Varaa aika asiantuntijan vastaanotolle!

NEO Kuntoutuksen asiantuntijoiden ohjauksessa voi harjoittaa ja kehittää kaatumisia ehkäiseviä ominaisuuksia ja näin lieventämään myös siihen liittyvää pelkoa. Ajan asiantuntijoillemme voit varata helposti ja nopeasti soittamalla ajanvaraukseemme, puh. 010 235 3535 tai nettiajanvarauksemme kautta.

Fysioterapiaan voi tulla ilman lääkärin lähetettä. Mikäli asiakas käy lääkärin vastaanotolla, kannattaa lääkärin kanssa keskustella myös fysioterapialähetteestä. Lähetteen kanssa Kela korvaa fysioterapiakäynneistä pienen osuuden.

Fysioterapiasta apua tasapainon ylläpitämiseen

Tasapainon ylläpitämiseen vaikuttavat näkö, lihasvoima, tasapainoaisti, kosketus- ja asentotunto sekä keskushermosto. Nämä kaikki osa-alueet heikkenevät usein iän myötä. Fysioterapialla ja säännöllisellä harjoittelulla voidaan vaikuttaa useaan tasapainon hallinnan osa-alueeseen. Tutkimusten mukaan lihasvoimaa ja tasapainoa kehittävällä harjoittelulla voidaan vähentää iäkkäiden ihmisten kaatumista jopa 15 – 50 prosenttia.

Fysioterapeutin vastaanotolla tehdään ensin alkututkimus. Siinä tutkitaan, mitkä tasapainon hallinnan osa-alueet ovat henkilöllä heikentyneet ja mitkä tekijät vaikuttavat kaatumisen pelon syntyyn tai itse kaatumiseen.

Ensimmäisen vastaanottokäynnin aikaan mietitään yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet, joihin harjoituksilla pyritään. Tavoitteiden avulla harjoittelu on motivoivampaa, ja jakson avulla voidaan arvioida, onko tavoitteisiin päästy.

Yksilöllistä harjoittelua fysioterapiassa ja kotona

Harjoittelu tapahtuu aina fysioterapeutin kanssa. Asiantuntijan ohjauksessa harjoittelu on turvallista, ja harjoitusten suorittamisessa voidaan huomioida myös asiakkaan mahdolliset perussairaudet.

Asiakkaalle tehdään myös yksilöllinen kotiohjelma. Kotiohjelman tarkoituksena on toimia harjoittelun tukena niinä päivinä, kun fysioterapiaa ei ole. Fysioterapiakertojen määrä ja tiheys arvioidaan asiakkaan tilanteen sekä toiveiden mukaan.

Varaa aika NEO Kuntoutuksen fysioterapeutin vastaanotolle puhelimitse, puh. 010 235 3535 tai nettiajanvarauksemme kautta!

Tasapainoryhmä

NEO Kuntoutus tarjoaa ikäihmisille fysioterapeutin ohjaamaa ryhmämuotoista tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelua.

Tasapainoryhmä harjoittelee ryhmämuotoisesti viisi kertaa, kerran viikossa. Yksi ryhmäharjoittelukerta kestää 45min.

Ennen ryhmän alkamista kartoitetaan lähtötaso 30min mittaisella yksilöfysioterapiakäynnillä. Ensikäynti sisältää tasapainotestin ja ongelmien kartoituksen yhdessä fysioterapeutin kanssa. Sama tasapainotesti tehdään ryhmäharjoittelujakson jälkeen, jotta voidaan nähdä, miten tasapaino on parantunut.

Tasapainoryhmässä harjoitellaan useita tasapainon osa-alueita kuten lihasvoimaa ja asentotuntoa. Liikkeet tehdään ohjatusti ja turvallisesti tuen vieressä. Ryhmässä on maksimissaan viisi osallistujaa, joten ohjaava fysioterapeutti pystyy myös antamaan yksilöllisiä neuvoja. Ryhmässä otetaan huomioon mm. tasoerot ja kipu, jolloin harjoitteet voidaan suunnitella yksilökohtaisesti.

Kysy lisää puh. 010 235 3535.