Etusivu / Palvelut / Krooniset kiputilat

Krooninen eli pitkittynyt kipu

Kipu on kroonistunut silloin, jos se on kestänyt enemmän kuin kolme kuukautta tai kivun kesto on ylittänyt ajan, jossa kudosvauriot normaalisti paranevat.

Jopa miljoonan suomalaisen arvellaan kärsivän päivittäin jonkinasteisesta kivusta. Lähes joka kolmas kipusairaus on jollakin tavoin invalidisoiva. Noin prosentti suomalaisista kärsii hermovauriokivusta.

Jos pitkittynyt kipu häiritsee elämääsi, ota yhteys NEO:on ja varaa aika kipulääkärin tai psykologin vastaanotolle.

Kroonisen kivun eri tyypit

Krooninen kipu luokitellaan kivun mekanismin ja syyn perusteella neljään eri ryhmään:

  • kudosvauriokipu eli nosiseptiivinen kipu
  • hermoperäinen eli neuropaattinen kipu
  • mekanismiltaan tuntematon eli idiopaattinen kipu
  • psyykkinen eli psykogeeninen kipu

Kroonisen kivun syyn tutkiminen

Kivun mekanismin tunteminen on tärkeää kivun hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Kivun syyn selvittämiseksi saatetaan tarvita useamman lääkärin ja muun ammattilaisen yhteistyötä. Hyvän lopputuloksen saavuttaminen vaatii usein kärsivällisyyttä.

Tilanne on hankala, jos pitkittyneen kivun syytä ei saada helposti selville. Tutkimusten mukaan potilaat arvioivat 33 % kivun lievittymisen kohtalaiseksi hoitotulokseksi ja 50 % kivun lievittymisen hyväksi hoitotulokseksi.

Kroonisen kivun hoito

Pitkittyneen kivun hoito ei ole helppoa, ja hoidossa ei lopputuloksena ole läheskään aina täydellinen kivuttomuus. Kokemus ja tutkittu tieto osoittavat, että kivun hoito koostuu usein monesta eri hoitomuodosta, mutta yleensä yhtenä osana on oikein suunniteltu lääkehoito.

Kroonisen kivun hoitoon käytetyt lääkkeet

Pitkittyneeseen kipuun ei ole olemassa yhtä yksittäistä yleistehoavaa lääkettä, vaan yksilöllisesti valitulla eri lääkkeiden yhdistelmällä saadaan useimmiten aikaan paras lopputulos. Lääkehoidossa voidaan käyttää mm. tulehduskipulääkkeitä, parasetamolia, morfiinin sukuisia kipulääkkeitä sekä masennus- ja epilepsialääkkeitä. Erityistapauksissa voidaan käyttää puudutushoitoja muun lääkehoidon osana.

Psykologin vastaanotolta apua krooniseen kipuun

Apua voi saada myös psykologin vastaanotolta. Kipuun suhtautumiseen liittyvät tekijät saattavat olla ratkaisevia sen kannalta, miten opimme elämään kroonisen kivun kanssa ja miten paljon kipu vaikuttaa elämänlaatuumme. On mahdollista opetella aktiivisesti toimimaan sellaisilla tavoilla, jotka lievittävät kipua tai estävät kipuongelman vaikeutumista.

Asiantuntijat

Pasi Muittari

anestesialääkäri, kipulääkäri