Etusivu / Palvelut / Käsivaivat / Käden alueen nivelrikko

Nivelrikko eli kuluma kädessä

Käden alueen nivelrikkoja eli kulumia ovat peukalon tyven kuluma, rystysen kuluma, sorminivelten kuluma ja rannekuluma.

Nivelrikko eli kansankielellä nivelkuluma käden alueella aiheuttaa kipua ja rajoittaa liikettä. Varaa aika NEO:on puhelimitse 010 235 3535 tai nettivarausjärjestelmässämme.

Peukalon tyven nivelrikko (CMC ja STT)

Peukalon kämmenluun tyven nivelrikon esiintyvyys alkaa lisääntyä 40 – 50 ikävuoden jälkeen. Kun muista hoidoista ei enää ole hyötyä, on harkittava kirurgisia toimenpiteitä.

Peukalon-tyven-nivelrikkoKirurgisena toimenpiteenä on tavallisemmin Arthroplastia eli nivelmuovaus. Plastiassa poistetaan kokonaisuudessaan ranteesta trapezium (kuvassa), eli monikulmioluu johon 1. kämmenluu niveltyy, ja asetetaan tilalle jännesykerö tai tehdään jännepalmikointi (plastia). Toimenpiteessä nivelen liike säilyy, mutta peukalon nipistysote heikkenee.

Peukalontyven kipu voi myös johtua STT-artroosista (kuva). Tämän nivelen kuluman hoitona on jäykistys, jonka teho on usein hyvä. Ranteen monimutkaisuudesta johtuen liikerajoitus jää vähäiseksi.

Rystysen nivelrikko (MP Arthrosis)

Jäykistys on tehokas kivun hoito peukalon rystysen nivelrikkotapauksessa. Muiden rystysten nivelkulumien hoito on hankalampaa. Näiden nivelten jäykistys aiheuttaa huomattavasti enemmän haittaa, sillä nivelen liike katoaa kokonaan.

Toisaalta siinä vaiheessa, kun päätetään tehdä rystysenjäykistys, nivelen aktiivinen omaehtoinen liike on useimmiten jo kokonaan kadonnut, ja ongelmana onkin kipu. Jälkihoitona on kipsaus tai lämpömuovituki.

Sorminivelten nivelrikko (PIP/DIP)

Kärkinivel (DIP)

Sorminivelten-kuluma

Jäykistys on ainoa kirurginen hoitovaihtoehto sormen kärkinivelen kuluman hoitamisessa. Teho on hyvä ja kipu katoaa. Sormen kärjen liikkumattomuudesta ei useimmiten aiheudu suurta haittaa.

Välinivel (PIP)

PIP-nivelen nivelrikko aiheuttaa usein melkoista haittaa. Jäykistystä on pakko harkita viimeistään siinä vaiheessa, kun nivelen oma liike on olematon. PIP-nivelen jäykistyksen jälkeen nivel ei enää liiku, mutta kipu on poissa.

Rannekuluma

Niverikko ranteessa voi esiintyä kahden tai useamman pikkuluiden välisessä nivelessä (STT-artroosi, kuva ylhäällä), tai ranteen pikkuluiden ja värttinäluun välisessä nivelessä. Pikkuluiden välisiä kulumia voidaan usein menestyksellä jäykistää. Laajassa rannenivelkulumassa on harkittava koko ranteen jäykistämistä.

Asiantuntijat

Markus Pääkkönen

käsikirurgi

Mark Rawlins

käsikirurgi

Heidi Vastamäki

käsikirurgi

Videot

Käsileikkaus