Astmatestit

Allergia_NEO_Astma

Allergia NEO:ssa astmaa voidaan testata oskillometrialla, bronkodilaatiokokeella, rasitusoskillometrialla, juoksurasitustestillä ja spirometrialla sekä uloshengitysilman typpioksidin mittauksella. Kokeita voidaan myös yhdistää tarpeen mukaan.

Astmatesteihin tarvitaan erikoislääkärin lähete. Ajan voit varata nettiajanvarauksemme kautta tai puhelimitse 010 235 3535.

EVH-testi

Paras testi rasitusastman tutkimiseen on niin sanottu EVH-testi (eucapnic voluntary hyperpnoea). EVH-testillä matkitaan raskaan rasituksen aiheuttamaa hengitysteiden ärsytystä.

Testissä tutkittava hengittää kuivaa ilmaa lähes maksimaalisella keuhkotuuletuksella kuuden minuutin ajan. Tämä vastaa tilannetta kovan rasituksen aikana, jolloin ihminen on hyvin hengästynyt.

Keuhkojen toimintakokeita seurataan spirometrialla ennen voimakasta hyperventilaatiota ja sen jälkeen. Tutkimus vaatii potilaalta hyvää motivaatiota, sillä kuuden minuutin kestoinen voimakas keuhkotuuletus on varsin rasittava kokemus. Tämän vuoksi tutkimus soveltuu hyväkuntoisille aikuisille ja yli 10-vuotiaille nuorille.

Juoksurasitustesti

Keuhkojen toimintakokeilla ei lepotilanteessa useinkaan voida varmistaa astmadiagnoosia, ellei kyseessä ole kohtalaisen vaikea tai vaikea astma.

Oireiden esiin saamiseen käytetään sen vuoksi usein, varsinkin lapsilla ja nuorilla, rasitustilannetta, jossa oireet saadaan herkemmin näkymään keuhkojen toimintakokeissa.

Herkimmin rasitus aiheuttaa oireita ulkojuoksussa, jota käytetään useimmin rasitusastman toteamiseen. Keuhkojen toimintakoe (spirometria tai alle kouluikäisillä oskillometria) tutkitaan ensin lepotilassa, jonka jälkeen tutkittava juoksee 6 minuutin ajan lähes maksimaalisella sykkeellä, jota seurataan sykemittarilla. Sen jälkeen seurataan, tapahtuuko keuhkojen toimintakokeissa astmaan viittaavaa ahtautumista.

Lopuksi annetaan yleensä keuhkoputkia laajentavaa lääkettä ja seurataan keuhkojen toimintakokeella, väheneekö keuhkoputkien ahtautuminen.

Oskillometria

Oskillometriatutkimus on keuhkojen toimintakoe, jota käytetään lähinnä pienten lasten astman tutkimisessa.

Tutkimuksessa mitataan ilmavirran vastusta keuhkoissa. Tutkimus tehdään siten, että lapsi hengittää suukappaleeseen normaalihengitystä. Hengitystä mitataan kerrallaan noin 30 sekuntia ja tutkimus toistetaan niin monta kertaa, että saadaan seurattua häiriötöntä normaalihengitystä toistettavasti. Usein yhteen mittaukseen tarvitaan kuusi toistokertaa.

Tutkimus onnistuu yleensä 3-vuotiailta ja vanhemmilta lapsilta. Tutkimuksessa lapsen posket eivät saa pullistella, joten vanhempi tai tutkimushoitaja painaa kevyesti lapsen poskia. Lapsen täytyy myös hyväksyä suukappale suussaan, ja kieli ei saa seikkailla suukappaleessa.

Tutkimukseen yhdistetään usein juoksurasitus, ja mittaukset suoritetaan uudestaan rasituksen jälkeen. Lopuksi lapsi saa keuhkoputkia avaavaa lääkettä, ja mittauksessa seurataan, pieneneekö keuhkovastus lääkkeen jälkeen.

Spirometria

Spirometria on keuhkojen toimintakoe, jota käytetään monien eri keuhkosairauksien diagnostiikassa ja seurannassa.

Tutkimuksessa tutkittava hengittää ensin normaalisti, ja sitten tutkimushoitajan kehotuksesta vetää keuhkot niin täyteen ilmaa kuin pystyy, jonka jälkeen puhaltaa keuhkot mahdollisimman nopeasti mahdollisimman tyhjäksi.

Tutkimus toistetaan yleensä ainakin kolme kertaa, kunnes saadaan mahdollisimman toistettavia, saman tasoisia tuloksia.

Tutkimuksessa tärkeimmät mitattavat suureet ovat keuhkojen nopea vitaalikapasiteetti (FVC), joka kertoo keuhkojen tilavuuden, sekä uloshengityksen sekuntikapasiteetti, joka kertoo kuinka nopeasti tutkittava saa tyhjennettyä keuhkot, eli onko tutkittavalla astman kaltaista keuhkoputkien ahtautta.

Voimakas uloshengitys on vaativa, ja tutkimus ei useinkaan onnistu alle kouluikäisellä lapsella, joilla sen vuoksi käytetään oskillometriatutkimusta. Spirometriatutkimusta käytetään juoksurasitustestin (kouluikäiset ja aikuiset) sekä EVH-testin seurannassa.

Yleisöluento: Lasten astma

Astman oireet

Lasten astma

Urheilijan rasitusastma

Allergiset oireet

Allergiatestit