”Katson loukkaantumisia myös valmentajan silmin”

J-P-tutkii-potilastaNEO:n ortopedi, polvi- ja nilkkakirurgi Juha-Pekka Vuori näkee urheilijan arkea työssä ja vapaa-ajalla. Hän muistuttaa vanhempia kannustamaan lasta monipuolisesti eri lajien pariin.

Suuri osa Juha-Pekka Vuoren vapaa-ajasta kuluu valmennustyön parissa. Hän näkee kolikon molemmat puolet: sen miten tärkeää on valmentajana tietää vammojen ennaltaehkäisystä, ja miten taas lääkärinä voi parhaiten auttaa urheilijaa palaamaan terveenä takaisin lajin pariin.

– Harrastus ja työ tukevat toisiaan, sillä ymmärrän vammamekanismeja urheilussa ja käytän valmentajana paljon aikaa vammojen ennaltaehkäisyyn. Tiedän myös millaista harjoittelua voidaan toteuttaa vamman paranemisaikana.

”Nuorien tulisi harrastaa monipuolisesti eri lajeja”

Juha-Pekka Vuori on käynyt esitelmöimässä vammojen ennaltaehkäisystä urheilijoille, vanhemmille ja valmentajille, esimerkiksi Sairaala NEO:n yhteistyöseuran LiikU ry:n tilaisuuksissa.

– Vanhemmilla on tärkeä rooli siinä, että he ohjaisivat nuoria mahdollisimman kauan harrastamaan eri lajeja. Liian nuorena ei saisi aloittaa liian yksipuolista harjoittelua, hän muistuttaa.

Lajien monipuolinen harrastaminen ehkäisee myös urheiluvammoja.

– Ennaltaehkäisyllä on merkitystä esimerkiksi monien polvivammojen osalta. Nuoret urheilijat kärsivät usein eturistisidevammoista, jotka vaativat leikkaushoitoa ja joiden paraneminen kestää ainakin puoli vuotta.

Realistinen kuva lääkärin työstä

Lääkärin ammatti oli luonnollinen valinta ylioppilaaksi valmistuneelle Vuorelle. Hän valmistui lääkäriksi 1992 Turun lääketieteellisestä tiedekunnasta ja erikoistui sen jälkeen kirurgiaan ja ortopediaan.

– Ortopediksi valmistuin vuonna 2002. Erikoistuminen ortopediaan oli alusta saakka aika selvää. Olin kesätöissä sekä harjoittelussa sairaalan ortopedian osastolla ja leikkaussalissa, ja en ole sen jälkeen oikein muita erikoisaloja ajatellutkaan. Koen että minulla oli realistinen kuva siitä, mitä ortopedin ja lääkärin työ on.

Mukana NEO:n perustamisessa

Juha-Pekka Vuori siirtyi ortopediksi valmistumisensa jälkeen töihin yksityisellä puolelle.

– Yksityisessä terveydenhuollossa on se hieno puoli, että pääsee osallistumaan potilaan hoitoketjuun alusta loppuun. On siis oikeasti potilaan hoitava lääkäri. Lisäksi byrokratia on aika vähäistä. Minulla on potilaana hyvin eri-ikäisiä urheilijoita ja tavallisia ihmisiä, Vuori sanoo.

Vuori oli mukana perustamassa Sairaala NEO:a lääkärikollegoidensa kanssa vuonna 2010.

– Sairaalaprojektiin lähtivät mukaan tutut kollegat, joiden kanssa olen tehnyt pitkään töitä. Siksi mukaan lähtö oli minulle oikeastaan kovin selvää. NEO:ssa on ajatuksena tehdä asiat täysin uudella tavalla.

”Potilas tekee suurimman työn”

Juha-Pekka-VuoriJuha-Pekka Vuoren mukaan parasta lääkärin työssä on se, että saa autettua potilasta tervehtymään. Se on lääkärin, potilaan ja usein myös fysioterapeutin yhteistyötä.

– Tehtävänäni on korjata vamma niin, että paraneminen voi alkaa, mutta kyllä potilas tekee sen isoimman työn. Suurin osa paranemisesta tapahtuu vasta leikkauksen jälkeen. On tärkeää, että potilas on motivoitunut paranemiseen, sisäistää hoidon merkityksen ja noudattaa yhteistyössä sovittua kuntoutusohjelmaa. Näin potilas voisi jatkaa elämäänsä kuten ennen loukkaantumista, Vuori korostaa.

 

Julkaistu 10/2015.