”Toimenpiteiden vaikutus on arvioitava realistisesti”

NEO Estetiikan plastiikkakirurgi Esko Veräjänkorvan paras palkinto työssään on hymyilevä, toimenpiteeseen tyytyväinen potilas. Veräjänkorvan mielenkiinnon kohteina plastiikkakirurgiassa ja esteettisessä kirurgiassa ovat erityisesti erilaiset rintatoimenpiteet kuten rekonstruktiot, rintojen suurennus- ja pienennysleikkaukset sekä rasvaimut eli vartalon muotoilu ja silmäluomikirurgia.

Kiinnostus lääkärin ammattiin heräsi lukiossa. Esko Veräjänkorva pääsi tutustumaan työharjoittelussa silloisessa kaupunginsairaalassa kirurgin ammattiin.

– Lukiossa harkitsin myös muun muassa teknistä alaa ja varusmiespalvelun jälkeen sotilasalaakin, Veräjänkorva muistelee.

neo_esko_verajankorva_nostokuvaVeräjänkorva aloitti lääketieteen opinnot Turun yliopistossa 1995 ja valmistui lääkäriksi 2001. Jo valmistumista seuraavana vuonna 2002 hän väitteli lääketieteen tohtoriksi. Dosentiksi hän valmistui kesäkuussa 2017.

Kipinä kirurgin työhön säilyi

Lukioaikaisen työharjoittelun sytyttämä kipinä kirurgin työhön säilyi myös lääketieteen opiskelujen aikana.

– Minulle oli läpi koko opiskeluajan selvää, että tulen erikoistumaan kirurgiaan. Kun olin kirurgian erikoistumisen runkokoulutusvaiheessa, vahvistui halukkuuteni pyrkiä nimenomaan plastiikkakirurgiksi.

Veräjänkorva valmistui plastiikkakirurgian erikoislääkäriksi vuonna 2011, ja hän on siitä lähtien toiminut pääasiallisesti kliinisen opettajan virassa Turun yliopistollisessa sairaalassa. Samaan aikaan hän on toiminut yksityisessä terveydenhuollossa esteettisenä plastiikkakirurgina.

neo_esko_verajankorva_kesaLuottamus on ensiarvoista myös plastiikkakirurgiassa

Rehellisyys ja luottamuksellinen suhde asiakkaaseen on tärkeää kaikessa potilastyössä, myös plastiikkakirurgiassa.

– Hyvä plastiikkakirurgi kuuntelee potilasta: minkä asian tai seikan potilas kokee ongelmakseen? Miten tämä ongelma voidaan ratkaista? Plastiikkakirurgiassa rehellisyys tarkoittaa myös rehellisyyttä silloin, kun arvioi toimenpiteen esteettistä vaikuttavuutta. Niin ikään realistinen ja luotettava kustannusarvio on ehdottoman tärkeää, Veräjänkorva toteaa.

Veräjänkorvan mukaan uhkana plastiikkakirurgiassa ovat sellaiset lääkärit tai toimijat, joilla ei ole asianmukaista, länsimaisen koululääketieteen mukaista koulutusta plastiikkakirurgian erikoisalalta, mutta jotka kuitenkin hoitavat ja tekevät jopa plastiikkakirurgisia toimenpiteitä potilaille.

– Tämänkaltainen toiminta pitää sisällään potentiaalisia riskejä, eikä se myöskään ole vastuullista toimintaa. Lääkärin paras palkinto työstään on toimenpiteeseensä tyytyväinen, hymyilevä potilas.

Turussa syntynyt, Turkuun jäänyt

Veräjänkorva on syntyperäinen turkulainen ja asuu edelleen synnyinkaupungissaan. Veräjänkorvan perheeseen kuuluu vaimo ja neljä kouluikäistä lasta. Arki pyörii tiiviisti työn ja perheen parissa.

– Harrastuksiin ei juuri kovin paljoa aikaa jää. Kesäisin veneilemme perheen kanssa, ja nautimme maailman hienoimmasta saaristosta, Esko Veräjänkorva kertoo.

 

Artikkeli on julkaistu 1/2017.